Ivan Motýl: Pivnice The Star

středa 28. února 2024Ivan Motýl

Pivnice The Star


odejít včas ještě než se budou snídat Benediktova vejce

opustit noc společně s velkou kapkou octové majonézy na nebi

promluvit s nouzí která plodí bohy omluvit se ženě na High Street

podívat se za oponu svítání skrz cáry pěny na zvadlém Carlingu

vyslovit staré norské jméno a prolít hrdlem tu nijakou chuť

jako by se nevědělo jak dál  
(Gosport, UK, 4. února 2024, 23:26, Ivan Motýl, z rukopisu)