Matyáš Vejvalka: Noční linka určitě nepřijede

neděle 25. února 2024


Matyáš Vejvalka (* 2001) pochází z Moravského Krumlova, studuje bohemistiku a práva na Masarykově univerzitě v Brně, kde se též účastní autorských čtení. Texty publikoval v časopisech Host a Psí víno. V roce 2023 se umístil na druhém místě v rámci soutěže Ortenova Kutná Hora, v témže roce se ocitl mezi finalisty Literární soutěže Františka Halase.

















návštěva I.


vrhá drobné kmíny pod kanady

přihlušuje tvůj záměr

někdy zahlá trubka v žudru

nejčastěji deset mečů


právě tak zděšeně

přetřeš křemen

páchl jako velkolepá stařena


kabala azazel

reformatio in peius

kabala azazel

reformatio in peius

 

jejich krev ať padne na ně

jejich krev je všechna krev

ta první i ta

jež přestane






návštěva II.


ale to vše je vyvratitelná domněnka

domestikovaná v laloku zvířeckosti


moruši přimatlává 

rovnou podél čelisti 

poživatelná bude i po spaření

říká jí že je hodnej kluk 

na ní zanikavost

říká jí že je hodnej kluk


a v žilnatých hřbetech

obrací armaturu

skládá modrotisk 

modrý nebo rudý


tak bude vždy

protože sny postarších čalouníků jsou 

plné špinění

tak bude vždy






návštěva III.


stavím se před vámi Sokyně

snímám starou opatrovatelku

snímám teplo z očí


když žádám urakvení 

tančím bose po čertově třešni 

co dopad to okolík

pro vaši Baucis


na zvonku už drahno hrají

bílé čáry






nad hlavu


malí serafové sápají 

tuto chladnou středu 

bez divactva


kukr si pamatuje každou rohovku

kterou jsi k němu přitiskl

v kolika lidech se nacházíš 

kdy a kde skutečně blíž


stačí se odrnit

koleny přitlačit lodyhy 

zdvihnout zdmi obité klouby nad hlavu


zdvihni je!






přítel 


nejsnáz se prokoukl přítel Leszek Gniewski

s krůpějí dršťkové na kotletě a 

křížkem pod třetím knoflíkem


prokoukl jako proutěný muž

přes rozštěp 

jámu do duše

šlo cítit dosychající slámu


z bezlesých posedů

měřívá náveské kostely ve špetce 


tvrdému nárazu vždy čelí prostým

nie słyszałem






papirosa


většinou hovoří jen Leszek

nikdo nelomí rukama


a tato chyba není samojediná

v řečišti Leszek kope do 

dřevěné kachny říká

není rozdílu mezi takovým 

masem a rourovím 

třeba v Hostimilu

ze štukatérského hlediska

je obé nutné začlenit


říká 

nejen horečka

nejen zmoklá papirosa

ale i


v této básni nasáklé lanolinem

hovoří pouze Leszek

a tato chyba není samojediná






gotický román


kol slatin je cesta vykotlaná

a přece stačí


máry žertovně poskakují

nad pangejty


kruchta modlitby jímá

nic netrousí nazpět


noční linka 

určitě nepřijede






nový práh


rozmetám krev 

po klávesách pedálech

nenarozené obaleče 

osladím světlem

hlavička hák vajíčko křáp

přes nový práh se 

prokulhám šejdrem

co je to


jsem postarší čalouník

jsem mrzoučká ponrava

tři čtyři staccato

pod jilmem prská to

do matky kope to

co je to 

co je to

co je to






odcházení


máš Leszku tmu nad bytovkou

vyzul sis hlínu roztavil karabinu

rozpřahy nazad a pády a 

také všechny mechy pod tvými

těžkými pažemi


ke stěnám se slétají určité počty střevlíků

nejsou hojní celkově spíše na ústupu

a časem i 

časem i kapr bude klepat nazpět


moje rafinovaná

než nám zestrupovití ruby

a naměknou líce


moje rafinovaná

poklidným tempem

ještě čtrnáct minut 

ven






na výběr


polykat úpotky z kleneb

jako rozčísnout dlaní starou vodu

drény nepřetečou

a do kádinky v rohu

vkape nová odrůda


bůh ze zkumavky

špinavá hadrová plena

přijímatelům tohoto zla

třebas

hladina vyhlazena


ještě se můžeme

probudit zítra

proběhne antikorunovace 

vlna vymyje 

sliny z našich vlasů






koryto


neste mě nárty 

rozryjte kaliště vozovky rozryjte

blut und boden

bodejť by ne

zkropte samy housle benzinem

guma v uchu nebo proti všem

vtip jen vtip


poslechněte bezdětkyně

nehladoví ryba ale pták který ji nese

jídlo jíte jen když čeká na stole

a tak sejděte se u koryta

suchého jako předhotelní křovina


černá vina

černá vina


pravidla hned vyryji na záda

všem nad touto latrínou předkloněným


rozšklebte se bezdětkyně

silné dítě z pole vříská 

jako pes






nestěžuji si


před antonem vrápence mi

ušlápli

a všechna tma je v purpuru 

i rozestlaný asfalt po němž

škrondáš 

smutný policajte


čiň třetímu co 

nechceš čtvrtému


rekviem bárjak přežijem

avšak své podvečery

preferuji bez dužiny


pročež

smutný policajte

sklepej špačka vpůl

odejdu

bez vrápence sám

ještě za ticha