Luděk Navara: Další tři básně o Vladimíru Remkovi a Boženě Němcové

středa 3. ledna 2024Luděk Navara

Další tři básně o Vladimíru Remkovi a Boženě Němcové


1

Kdyby Božena Němcová

potkala Vladimíra Remka

pravděpodobně

by ho vůbec nepoznala


2

Kdyby Vladimír Remek

potkal Boženu Němcovou

pravděpodobně

by ji vůbec nepoznal


3

Kdyby se potkali

Vladimír Remek a Božena Němcová

pravděpodobně by se

vůbec nepoznali

Takže by to bylo

jako kdyby se vůbec

nepotkali
(Cit. z: Norbert Holub & Luděk Navara,
část II. Vladimír Remek a Božena Němcová, Sfinga, v Ostravě, 1995)