Eva Marie Růžena: Trauma sonet 02

středa 27. září 2023

 Eva Marie Růžena

Trauma sonet 02


x

x

x

x


Řekli by nemělas sundávat ani svetr

Chytit ho za ruku znamená, žes to chtěla.

Měla ses pomodlit za každý milimetr.

Mohla ses ubránit do běla, strnout bdělá.


Tančíme na břitvě

v prázdnu nehybně nenaživu.

Až bude po bitvě,

sáhneš po našem narativu.


Vykradeš svědectví, modřiny, stěry –

protože, jak by se dotkli tvé dcery.
(Cit. z: Eva Marie Růžena, z rukopisu autorky)