Bořek Mezník: Strom naší lásky

středa 1. března 2023Bořek Mezník

Strom naší lásky


Už zase

Shodil všechno listí

Procházím se

A naslouchám

Šelestění

Našich společných

Krásných časů

Láskyplně našlapuju

Do těch pocitů jednoty

A tryskání pramene

Našlapuju a hledám

Je jeden po druhém

A příchuť marnosti

Všech snah

Je zkrápí

Z koutků mých očí
(Cit. z: Mezník, Bořek. Divoké víno 91/2017)