Miroslav Holub ve výběru Jonáše Hájka: Mlhavé bílé místo

neděle 26. února 2023

Miroslav Holub (13. září 1923 – 14. července 1998), básník a imunolog, patrně nejpřekládanější český básník druhé poloviny 20. století. Kromě třinácti „řadových“ básnických sbírek uveřejnil dva autorské výbory (Anamnéza, 1964; Sagitální řez, 1988), cestopisy (mj. Anděl na kolečkách, 1963), sloupky (K principu rolničky, 1987), eseje (Maxwellův démon čili O tvořivosti, 1988) a postřehy k vědě (Tři kroky po zemi, 1965). První anglický výbor z jeho básní vyšel v roce 1967 v prestižní edici Penguin Modern European Poets, následován nesčetnými dalšími tituly. Do češtiny překládal Zbigniewa Herberta, Charlese Olsona a Lewise Thomase. Jeho spisy v pěti svazcích vydalo nakladatelství Carpe diem.


U příležitosti blížícího se stého výročí básníkova narození vybral několik ukázek Jonáš Hájek.


Na snímku Miroslav Holub v roce 1962. Foto: Květoslav Přibyl

Děti a moře


Na pláži dlouhé jako život

moře podává dětem prst.

Vedou je bosé po písku

lesklém jak benátská zrcadla.


Podává jim prst,

hrají si na schovávanou

v jeskyních,

v lasturách,

v dlaních.


Chvíli jim kutálí míč.


A pak je nechají jít

a samy jdou pryč,

bůh ví kam.


A moře s věrnýma očima

bere své rybičky,

své hřebeny mraků

a tiše, tiše

vrací se k hlubinám.


Ambulance


Přinášejí rozdrcené prsty,

spravte to, doktore.

Přinášejí vypálené oči,

uštvané sovy srdcí,

přinášejí sto bílých těl,

sto rudých těl,

sto černých těl,

spravte to, doktore,

přinášejí na mísách kamionů

šílenství krve,

řev masa,

ticho zuhelnatění,

spravte to, doktore.


A zatímco šijeme

píď po pídi,

noc po noci,

nerv k nervu,

sval ke svalu,

oko k vidění,

přinášejí

ještě delší dýky,

ještě hromovější bomby,

ještě slavnější vítězství,


idioti.


(Denní služba, 1958)


Doma


Jak z loňské pavučiny

z vrzavé lenošky vyhlížela:

„Vypadáš dobře, hochu.“


A rány se hojily,

byli jsme zas dětmi

a nebyla škola.


A když bylo nejhůř

a nebylo noci a dne

a nebylo nahoře a dole

a sotva dech jsme popadali,


říkala

z pavučin,

vypadáš dobře, hochu.


A rány se jí hojily před očima,

třebaže už


byla slepá.


(Achilles a želva, 1960)


Ruka


Podali jsme ruku trávě –

a je to obilí.


Podali jsme ruku ohni –

a je to raketa.


Zvolna,

opatrně

podáváme ruku

lidem,

některým lidem –


(Slabikář, 1961)


Žito kouzelník


Pro obveselení pana krále promění vodu ve víno. Žáby v ševce. Šváby v dráby. A z potkana udělá ministra. Uklání se a z prstů mu kvetou sedmikrásky. A v týle mu sedí mluvící pták.


Tak.


Vymysli ještě něco, žádá dál pan král. Vymysli černou hvězdu. Vymyslí černou hvězdu. Vymysli suchou vodu. Vymyslí suchou vodu.

Vymysli most svázaný povřísly. Vymyslí.


Tak.


Pak ale přijde nějaký žák a prosí: Vymysli sinus alfa větší než jedna.

Tu Žito zesmutní a zbledne: Račte prominout. Sinus je od plus jedné k minus jedné. S tím se nedá hnout.


A odchází tiše špalírem dvořenínů z velké královské říše do svého domova

v oříšku.


O básni


Je to

doutnák,

který podpálíte

někde v trávě,

nebo v jeskyni,

nebo v lokálu

třetí cenové skupiny.


Plamínek běží

mezi stébly,

mezi vyjevenými motýly,

mezi trnoucími kameny,

mezi usínajícími pulitry,

běží,


maličko roste nebo mizí

jako bolest v přespočetném prstu,

syčí, prská,

zastaví se

v mikroskopické závrati,


ale úplně nakonec

to vybuchne,

rána jako z kanónu,

cucky slov letí vesmírem,

duní stěny dne


a i když

nepraskne skála,

aspoň někdo řekne –


Hergot, něco se stalo!


(Jdi a otevři dveře, 1961)


Pravda


Odešel neomylný, ještě ve dveřích

byla podlitina, jak trefil

do černého.

My dva jsme chvíli seděli

a čísla protokolů

na nás koukala jako

zelení hlavatí brouci

z trhlin večera.

Knihy se protahovaly

ve hřbetech.

Váha si jen tak vážila a

skleněné korálky z náhrdelníku

boha spánku si šuškaly

na mističkách.


„Už jsi měl někdy pravdu?“ řekl jeden z nás,

„Já ne.“


Pak jsme počítali dál.

Bylo dost pozdě.

A venku mrazivě fialové město dýmu

stoupalo ke hvězdám.


(Kam teče krev, 1963)


Diskobolos


Ale

před poslední otočkou

mu kdosi šeptnul

za zády


– Moment,

ještě to projednáme,

čistě formálně,


– Neznáte situaci,

soudruhu,


– V zásadě vítáme

Vaši iniciatívu,

ale musíte pochopit,


– Je třeba trvat

na zásadním

odsouhlasení

každého vrhu,


cítil, jak mu

jemná súdánská třtina

ovíjí zápěstí,

chtěl vykřiknout,

ale


v ústech

měl pojednou

sladkou vatu červánků,

jeho svaly nabíhaly

jako thesalská žula,

ale

nebylo vlastně proč,


– Kupředu,

řekl kdosi,

poodejděte prosím,

nyní vrhne

Démosthenés,


a Démosthenés

vyňal zrnko písku zpod jazyku

a obratně

mu je

cvrnknul do oka,


– Hurá, opět

jeden světový rekord,

volali kolem,


zoufalý zuřivý bezejmenný

Diskobolos

znovu napřáhl

hluboko od kolen,

ale to už

byl kamenný

a neviděl nic

než jedno jediné

obrovské zrnko písku

od obzoru po obzor.


Tak stál.


A za rohem už

vystupovaly

první školní výpravy

vedené

nejlepšími pedagogy,

kteří poukazovali zejména

na tu práci ramen,

na odvážné lidské srdce

a hrdé nakročení

směrem

na věčnost.


Historie světa


Nejdřív byl vodík,

potom helium,

čtvrté skupenství hmoty,

a pak plyn,

a pak voda

a kámen.


Pak byla protoplazma

tekoucí andělu smrti

mezi prsty.


Pak si opočlověk

pekl králíka.


Později Břetislav

porazil Uhry

a unesl Jitku.


Posléze mi maminka

nalinkovala a sepsala

takový černý sešit,

kde to bylo všechno

s letopočty a láskyplnými

poznámkami pod čarou.


Mnoho chlívečků bylo volných.


Pokouším se některý z nich

vyplnit.


Jen nevím, jestli proto,

že ve světě je

ještě tolik bílých míst,


nebo proto,

že je nechala

v černém sešitě

maminka.


Jak se namalují dokonalé Vánoce


Nahoře se namaluje

nebe hebké jako žabí vlas.

Dolů se naleje trochu tmy

ohřáté na pokojovou teplotu

nebo ještě trochu víc.


Ve tmě se kočičím drápkem

vyškrábne stromek,

nejkrásnější stromek,

o jakém se ani nezdá

všem fořtům světa.


A stromek začne

sám od sebe svítit

a celý obraz už přede

zelenou radostí,

purpurovou nadějí.


Ano, ale teď pod stromek

musíte položit

to

hlavní,

to, co si nejvíce přejete,

to, čemu zpěváci při kytaře

říkají štěstí.


Kočka to má lehké,

kočka tam položí myš,

setník si tam položí

největší tryskovou halapartnu,

která střílí, pálí a salutuje,

vrabec si tam položí

pár stébel na hnízdo,


pan oficiál si tam položí

vyřízený spis s červenou mašlí,

motýl si tam položí

nové latexové paví oko,

ale co tam položíte vy?


Přemýšlíte, přemýšlíte,

až den začne šedivět,

až řeka skoro odteče,

až i žárovky začnou zívat,

přemýšlíte


a nakonec

tam v té tmě vypijákujete

mlhavé bílé místo,

trochu jako dukát,

trochu jako loď,

trochu jako luna,

trochu jako krásná tvář

druhého člověka,


mlhavé bílé místo,

možná spíš jako prázdno,

jako opak něčeho,

jako nebolest,

jako nestrach,

jako nestarost,


mlhavé bílé místo,

a jdete spat

a říkáte si,

ano, už to umím,

ano,

příště už

namaluji

ty nejlepší Vánoce,

co kdy byly.


(Tak zvané srdce, 1963)


Stručná úvaha o teorii relativity


Albert Einstein, rozmlouvaje –

(Knowledge is discovering

what to say) – rozmlouvaje tedy

s Paulem Valérym,

byl tázán:


Pane Einsteine, jak vy pracujete

se svými myšlenkami? Poznamenáte si je

hned, jak vás napadnou? Nebo až

večer? Či ráno?


Albert Einstein odvětil:

Pane Valéry, v našem řemesle

jsou myšlenky tak vzácné, že

když už člověk nějakou dostane,

určitě ji nezapomene


Ani za rok.


Úspěšný mladý muž v labyrintu


Když byl za osmou zatáčkou,

odkašlal si a zařval:

Mínótaure, měj rozum. Tady je

má ruka, ukaž mi cestu ven

a já ti zaručím dvacet nejhezčích holek.

Normálka, Mínótaure.


Odvětil jsem, nezřen:

A zdalipak víš, že jsou

démoni?

Trhni si nohou,

odvětil, neblbni. Tady je

ruka, vím, kde se senzačně narejžuješ!

Šábneme se, normálka, né!

Já jsem normální člověk,

buď normální, Mínótaure!


Odvětil jsem:

A zdalipak víš, že normalita

je jen mírnější formou

slaboduchosti?

Di někam,

zařval, copak nechápeš, jak se vyplácí

vyjít s lidma? Práce s lidma

se vyplácí, říkal náš četař,

když zasypával ubikace práškem

proti štěnicím, tak co se tak vytahuješ?

Dyť ty si tady nepřijdeš ani na slanou vodu.


Odvětil jsem, nezřen:

Což nevidíš, jak pobýváš

na hrotu jehly, jíž se látají

prošoupané kalhoty vaší historie?

A jaký je vlastně tvůj cíl,

synu?

Jo, to je vono,

řekl. Cíl… Já myslím,

bejt zpátky. Bejt v balíku.

A vopajc bych si tady ten labyrint,

von by se moh hodit,

kdyby se to vzalo reálně…


Tehdy jsem ho dal démonům,

aby ho vyhodili z labyrintu.

A chodby jsem dal zasypat

tím práškem.


Nepochybně žil pak velice dlouho

a vyznamenal se na dostizích

chrtů.


(Naopak, 1982)


Duše outlé v těle čilém


Trudnomyslný přednosta stanice

Špičák

druhdy nalezen v tunelu.

Vlak mu ujel hlavu.


Když ho odnášeli, vechtr

mu opatrně

nasadil čepici.


(Narození Sisyfovo, 1998)