Egon Bondy: Již déle roku nepíšu žádné básně...

středa 15. února 2023Egon Bondy

***


Již déle roku nepíšu žádné básně

Co mně na duši tíží je břemeno stále nesnesitelnější

Jásají jakési davy nad zhoubou celé země

S elánem ostrých loktů derou se mnozí za snovým bohatstvím

většina v úzkostech se modlí že svatý Václav

nedopustí a neopustí


Slibovali nám dva roky

Teď je prodloužili na deset

Já básník vám říkám

že ani za dvacet

nebudete nic mít

Kromě té špinavé pěny která vždy se vytváří nad propastním

vírem


V době když není dáno místo slovům rozumu

kdy programem je jen vytvoření nové třídy boháčů

ať to stojí co stojí

v době kdy demagogie je postavena na vědecky propracovanou

bázi

filozof se může smát ale básník je smrtelně zraněn

protože nese na hřbetě neštěstí nás všech


Nezachráníme-li už dnešek

nebuďme krátkozrací abychom se nepokusili zachránit

východisko zítřka Kdybychom opomněli

nezapomenuli by nám to co dnes jsou ještě dětmi

Každý jednotlivý hlas pozvednutý proti nové totalitě

má dnes váhu Nežádám abyste mysleli na poezii

myslete na holý život


(22.2.1992)
(Cit. z Bondy, Egon. Ples upírů. Obrys/Kontur, 1995)