Pavel Švanda: Za trest za stesk

neděle 12. února 2023

Pavel Švanda (* 1936) je český spisovatel a novinář, od roku 1938 žijící a působící v Brně, představitel generace šestatřicátníků (Václav Havel, Jiří Kuběna). Po studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v 60. letech působil ve filmové distribuci a jako redaktor v časopise Host do domu a člen skupiny kolem časopisu Tvář, za normalizace vystřídal řadu zaměstnání.
Po roce 1969 se stal ineditním spisovatelem, účastnil se neoficiálních brněnských filosofických aktivit. Od roku 1992 do roku 2014 vyučoval v Brně na Divadelní fakultě JAMU, přispívá do rozličných periodik, jako např. revue pro kulturu a politiku Proglas. V letech 1990 až 1992 byl redaktorem Akordu, 1992 - 1994 byl redaktorem brněnské redakce deníku Lidová demokracie. Je spolupracovníkem Čs. rozhlasu. (Zdroj Wikipedie, více informací najdete zde)


Uvedené básně jsou z autorova rukopisu a zaslal je přímo Nedělní chvilce poezie.CZ. 


Foto: Facebook Pavla Švandy
PORTRÉTNÍ POMNÍK


To je ten pomník portrétní

Co si vytesal  

Pěvec a performer Dalimil

Vlastimil Douglas Konkrétní

Popudem byl mu pud státi se

Památným milníkem

Svého díla byl původcem i viníkem

Celou svou myslí a celým svým srdcem 

Byl snob autoportrétní

Dalimil Vlastimil Avantgard

Dobromil Satanus Konkrétní

Za což a pro nás zvláště

Je tu podobizna z vášně

Zkamenělá mozkovna v ražbě pamětní


HELOIS A ABELARD ALE


Helois: Už k tobě nepřijdu

Ale budeme se občas na kafe 

Nebo do kina

Ale po čase možný vzkaz

Po tichém měsíčním prachu

Že zůstáváš v naději 

Tak to mám raději

Abelard: Ve všem sobě i mně

Igelitově pěkná 

Ale co čas zranil čas nevyléčí

Raději z popelu do dlaně 

Něco do krve milostně žhavého

Popelavě slaného 

Palčivě neužitečného 

Bezděčně věčného 

Skoro sedmitečného 


PAMÁTKA ZESNULÝCH

Josefu Šafaříkovi


Mimoděk překvapí mě rty 

Úsměv ražba profilu

Čelo účes dlaně a hlasy

Pečeti z podob jež jsem miloval

Jimž jsem věřil v lesoparku živých

Společně jsme obsluhovali kamenitý parostroj 

Svět a jeho kalendář

Dnes jsou mi nedbalí

Neštěpí se udýchaně v neštěstích

V ostřici vteřin o bronz letopočtů

Dokonáni v jistotě potvrzených   

Avšak mlčící   

Ne němí       

Nevím i vím


PANE V NADZEMÍ


Svůj díl časnosti zapomeneme v podzemí

Co bylo kosatce pizza Stalingrad

Kapsáče a sebevražda ze žárlivosti

A Kačer Donald a Sebastian Sebastiani 

Punčocháče whistleblower

Pane zas povstaneme z popelu

Až uzraje Tvůj úsudek

Aby nám byl přečten rozsudek 

Myslí už nebudeme předbíhat Slovo

Zbude jen pravda nad troskami Země 

Anarchisticky vysvobozené

Ve žhavé a ledové balvany vířící 

V dozrálé pustině 

Pozůstalé po naší těžké zapomnětlivosti

Vroucí a zářící nukleární Jeruzalém 

V nadzemí kosmu

To máte chaoti z toho chaoti

Kapsáče a punčocháče a whistleblower


PROMÉTHEOVA DODATEČNÁ SKEPSE


Věříme si skryti podnes 

Za osobitými pečetěmi   

V doutnajících požářištích dějin

Vnukáme si opakujeme si zlomky kronik 

… lhostejnosti a pýchy…

Zkoumáme smysl dávných mumií a popelů

Pro sebe dneska 

Ve škeblích paměti vidíme stopy lásky

V lasturách z moří všech časů

Jež jsme oni i my žili

Časů s ozvěnami

Časů už bez ozvěn 

Žijeme dodnes s unavenými játry

Naivně se divíme orlům

Divíme se i supům na nebi

Kde se vzali supi


MORA ČAMUŠKA


Světlé oči ve vzteku štítivě ztmavnou

Na pohled spíš domácí typ

Takhle k ránu ti ráda přitíží 

Tvými minulými selháními

Za nočního dusna se k tobě nečekaně 

A trochu marnivě přichýlí 

Mlčky ti poopraví polštář

A cípem tě přidusí

Cípkem a nesplacenými upomínkami 

Uloženými ve tvé vápenatící mysli

Za trest za stesk


JEZY A JEZINKY 


V kulatém hukotu vod 

Přelévajících se přes řad vyrudlého válce  

Jezu z nýtovaného kovu 

Toužil líbat se s jezinkou 

V útulné zamlklosti smutečních vrb 

Na levém břehu Tiché Orlice

Povedlo se později a v potížích 

U pravého břehu Svratky

Jezinky ještě nosily podvazkové pásy ze silné gumy 

A plechových pletich

Ve víru vod padajících do kulaté ozvěny

Nepatrně neopatrně

Za přivřenými víčky