Kateřina Málková: Svět za jejich očima

neděle 19. února 2023

Kateřina Málková (* 1980) žije a pracuje v pražských Bohnicích. Je šéfredaktorkou webu Právo na intimitu a redaktorkou webu Off the road. Přispívá do časopisu Na scestí vydávaném organizací Dobré místo. Ve své poezii nepopírá zkušenost s duševním onemocněním, ale zaměřuje se i na jiná temná témata. Jednotícím prvkem je hledání krásy v ošklivosti a světla v temnotách, i proto se v její tvorbě často objevuje křesťanská symbolika. Básně publikovala mimo jiné ve sborníku Hledání (2014) a v kulturně-literárním revue Pandora. (Připravil Martin Trdla)

Květy zla


Jenom se bojím

Aby mé černé srdce

Nepuklo

A lidé neviděli

Tu ohyzdnou

Mokvající

Černou růži

Která se vyvalí

Ze sevření těla

Jako rozzuřený vetřelec. 


Chudoba


Chudoba chutná jako chléb

Ne jakožto vězeňská strava

Ale chléb Páně


Její chuť je jasná 

Vynikne mezi ostatními požitky


Chudoba chutná jako chléb 

Kterého si vážíme 

Že je ho málo

A můžeme se na něj plně soustředit

A plně se mu oddat. 


Svět za jejich očima 


V metru není potřeba být v bezvědomí

Nevnímat

Odříznout se od těch světů za jejich očima 


Je třeba pulzovat tepem krve 

Tou vášní exhibicionisty

Který odhalil svou duši před tím 


Zlým světem za jejich očima

Obrovským soudním kladivem

Které ti přiřkne trest smrti za to


Že jsi si lidi prohlížel – díval se jim do očí

To se nedělá

Že jsi předstíral, že si čteš a lhal jsi

Lhát se nemá

Že jsi se hrbil a ošklivě tvářil

A nenáviděl své okolí 

A měl strach

To se nedělá

Každý má být cool jako všichni okolo

Lhostejný. 

Zajímat se o druhé znamená

Rušit jejich soukromí:

„Co čumíš, vole!“ 


Ale to vše zůstává tajemstvím 

Utopeným v nekonečně spekulativním

Světě za jejich očima. 


Nemáš právo se bránit 

Proti všem těmto soudům

Co když nikdy neexistovaly? 


Král nádražní haly


Bezdomovec? Ale kdepak. 

Král nádražní haly. Bodrý, bujarý a smělý. 

Sám sobě šaškem když se kácí zpitý 

K nohám svých hostů, 

Kteří si, z úcty k jeho majestátu,

netroufají podat pomocnou ruku. 


Návštěva v předpeklí


Chřtány pekelné se dnes opět prolily 

dvaceti hektolitry krabičáku. 

Pak rozcapeně zely před mými zraky

V Nymburské nádražní hale. 

Pohledy jejich propadlých duší

Se do mě vpíjely jako dnešní nekonečný déšť,

Který mě jako vetřelce vehnal do jejich domu, jejich hradu,

A všechny vlaky měly zpoždění. 

Usadila jsem se na jejich gauči pod informačními tabulemi

a čekala na spasení. 

Mezitím se těla bezdomovců zpitá vlnila jako ohnivé jazyky

A halou se jako chrámem pekel rozléhalo jejich sprosté hudrování,

zpěv sirén táhnoucí poutníka k ztroskotání. 

Kdyby můj vlak měl jen o pět minut delší zpoždění

Už by mi nebylo pomoci. 


Mušky


Na zčeřené hladině vody

Se točí mrtvé mušky

Měly ji rády


Peníze nebo život


Život nelze jinak

Než promarnit

Prošustrovat

Prožít

Život nelze ušetřit

Odkládat stranou

Pod polštář

Musíme ho utratit

Jako kapesné

Jako výplatu

Jako kotě. 


Holubí dům 


Je tak dobré

že bydlíme v bytě

po staré mrtvé paní


Zbyly po ní

poklady tepla domova

tácky mateřské lásky


Podnosy na kterých nám

maminka nosívala jídlo

do postele když jsme churavěli


Proto je má chřipka

nalezení ztraceného ráje,

holubí dům, bílej štít. 


O olivách


Jako děti jsme nenáviděli olivy, 

chutnaly po pneumatikách. 

Jediný, kdo je jedl, byla 

Markétka s Downovým syndromem.

Připadala mi osvícená, statečná, dospělá,

Napřed ve vývoji. 


Strakapoud


Pes života mnou dravě vláčí

Andělské kůry burácejí

Bojovým zpěvem 

mých nesplněných povinností

Promarněných příležitostí

Ublíženích bližnímu svému...


... Jen být chvíli s touto strakou 

na drátě nádražním

Sdílet její kuráž 

jež se vrhá střemhlav

Slepým skokem víry

Ve svá křídla


Zvlčet 


Nad ránem v poli vlčí máky 

Ďáblovo rudé sémě 

Plevel zatracený 

Zavržený

Nádherný

Sprostý a zvrhlý 

V sešikovaném obilí

Určeném na chleba Páně


Na pastvách zelených


Smrt nás honí 

jako nadmuté kozy 

po loukách nadbytku

přebujelých krásou

které nestihneme spást


Pan škvor


Vylupuji špendlíky

A na jejich pozadí v hrnci

Se plazí shrbený škvor


Snaží se působit nenápadně

Krčí se při zdi hrnce

A jme se schovat za obří špendlík 


Ví, že bych ho rozmáčkla

Při znalostech, které o něm mám

Že prokusuje ušní bubínky

A straší děti 


Také ví, že se mi v tu chvíli

Vybavuje jeho vůně

Ten smrad, který vyloudí

Když ho rozmáčkneš


Nakonec se přilepí 

Visí na hrnci jako horolezec

A nedutá


Plánuji jeho osud

Dnes nemám odvahu 

Ku jeho smrti


Nakonec skončí vysypán

V koši na hnůj

V záplavě zlata shnilých špendlíků

A zapadne za ním slunce 

V podobě víka 


Když bude silný, vydrží

Do dalšího vynášení.


Cinkrlátka


Už nám zas cikánka

Chrastí rolničkami

Archetyp ten všech

Budoucích tvých žen


***


Jako upír se nasytím

jen krví

syna Božího

třeba při svatém přijímání v kostele

ale ještě lépe

když jeho krev stříká zběsile

na papír kde tvořím báseň

a v tom krveprolití si najednou všímám

jak tuhou blánu papíru proráží

jeho děsivé a mocné Slovo


***


Můj život tak strašně nejde

Plazí se jak jeptiška

Po kolenou do poutního chrámu 

Ambiciózní a odhodlaná

Slíznout smetanu

Kterou jí Bůh nejspíš nachystal


Pověsit


Pověsit poezii na hřebík

znamená oběsit milosrdenství

přibít na zeď Krista

a zbytečně se k němu modlit

aby už všechno bylo dobré

ne napůl

jako když se psalo

ale odjakživa

a navždycky


to je ta chvíle kdy se rodí

mlčící Bůh

se sekerou v ruce

aby rozštípal vše ošklivé

a to hezké postrčil trošku dopředu

povzbudil v úsměvu


to je ten kraj kde na prameni sedí žába

a lépe by bylo sejmout poezii 

a na hřebík pověsit žábu


***


Elektrické dráty

jsou lavice pro vlaštovky

v kostele kde dopadlo

listí na hroby svatých


***


Možná nikdy neuslyšíš

to šeptání větru

které mě důvěrně oslovuje

neucítíš vůni hlíny

smíchané s vlhkostí

jarní trávy

nepoznáš místa 

kam chodím pro živou vodu


***


Svět je plný 

domovů svatých rodin 


paneláky jsou obzvlášť v noci

zlaté truhlice vzácných pokladů 

patnáctipatrový panelák 

může obsahovat tisícovky 

svébytných světů 

zapletených do vlněných dek

ovčích babiček


laskavé domovy

majáky v rozlehlém 

nepřátelském veřejném prostoru


Na sklonku 


Zhasla světla

ticho jak po pěšině

včera ještě léto uvnitř mě

dnes jen splasklý balónek

lásky k chřadnoucímu světu

za okny ekologická krize

kýve stromy v souhlasu

se zánikem člověka

před domem pes života

trhá a žvýká

puntíkovaný den


Bubble show


Tvá sociální bublina

vyfouknutá z božího bublifuku

pluje vzduchem života 


zatímco v ní tančí

roztomilí homunkulové tvých přátel

svým povrchem hází prasátka

na zbytek světa


Správný čas, správné místo


Správný čas a správné místo

Střežené klubem nadzemských turistů

Co nenápadně malují značky cest po stromech

To je ta česká spiritualita

Kde každá značka je znamení 

Pro GPS srdce

Které jde po vlastivědné stezce života

A plní všechny ty vědomostní hry 

Které nejsou jen o tom 

Poznat dub po listu

Ale i o tom poznat strach a bolest

A odpočívat v turistických útulcích

Kde nikdo doopravdy neusne

Protože tam táhne 

Pak únavou opakovaně scházet z cesty

Tam, kde les začíná vypadat nesmyslně

Hnusně a nebezpečně

Všude ostružiní, náletové dřeviny a netýkavky

A v hlavě otázka

Jak si teda vysvětlíš tu biblickou hlášku

„Jít raději úzkou bránou“? 


***


Mladý, velice krásný sebevrah

Zamyšleně pozoruje krajinu skalního města

V očích vidět odhodlání

Normalizačních soch s pohledy upřenými do budoucnosti