Jiří Gold: A co když všechnu tu geometrii...

středa 7. prosince 2022
Jiří Gold

***


a co když všechnu tu geometrii

pravých úhlů: kolmic

hranolů a kvádrů

města bylo třeba postavit

jen proto


aby vynikl jediný

zčernalý křivý strom

v postranní ulici

u odstaveného automobilu?
(Cit. z: Gold, Jiří. Červy železa, rez hlíny.
Výbor z díla, Větrné mlýny, 2021)