Emil Hakl: V Chotkových sadech...

středa 14. prosince 2022

Emil Hakl

***


V Chotkových sadech


ležím na zádech,

koukám do nebe


a vidím tam sebe

jak v Chotkových sadech


ležím na zádech,

zatímco po Kampě


v koženým kabátě

chodí Renda,


je bledá

a nemůže si vzpomenout,

jestli je úterý nebo středa.
(Cit. z Každý ji zná tak bude maskovaná, 66 současných
básní o Praze, ed. Jakub Řehák, Malvern, Praha 2022)