Tomáš M. Kavka: Tady žijeme

středa 23. listopadu 2022


Tady žijeme

Tomáš M. Kavka


Země nikoho,

země všech,

tady bych zdech,

a to mi věř.

Jsem lovná zvěř –

nepíchám, nekradu,

a když udělám něco jinak,

dostanu na bradu.


Tak tady žijeme,

ty vole, tady žijeme,

tady chcípneme,

tady se znova narodíme

v zemi paneláků.


Tohle je můj malej ráj strachu

s vůní smogu

a střelnýho prachu.

Občas se tu bojíš vyjít ven,

a když se setmí, možná budeš okraden. 


Pícháš 

si? Nepícháš 

si? 

A vzpomínáš na časy, 

kdy se všema jste si hráli, 

ale rodiče se trochu báli. 

Na hlavním nádraží –

uvítací výbor feťáků 

a zmlátěj tě 

pro pár drobáků. 


Tak tady žijeme, 

ty vole, tady žijeme, 

tady chcípneme, 

tady se znova narodíme 

v zemi paneláků. 


A bydlíme jen v betonových bednách 

a bydlíme jen v domech po někom, 

koho jsme neznali. 

Krátký kořeny.

Žádný tradice. 

 

Tady žijeme. 

Tady chcípneme. 

Tady se znova narodíme.
(Cit. z: Kavka, M. Tomáš. Rukopis autora)