Robert Lax: Mlha stoupá...

středa 30. listopadu 2022Robert Lax 

***


ml

ha


stou


po


ce

lém


svě


ja

ko


mo

dlit

ba,


po

že

hná


se


sná

ší


ja

ko


déšť


u


ja

ko


vi

ze:


ať 


se


roz

le


pe

ro

a

ště

tec


v


něž


hře
(Cit.: z Lax Robert, ukázky básní Řeklo moře v překladu Jakuba Guzira, Revolver Revue, 2022)