Petr Čichoň: Dobrou noc, Slezsko

středa 10. srpna 2022
Petr Čichoň


Dobrou noc, Slezsko,

  pro tebe hráli

  ďáblové koncert

v březovém háji.


Verš, jenž přežil léta,

  se teď chvěje strachem,

  extatický plamen

z pekla v nebe svítí.


V uhelné kaluži

  hledal jsem svůj lotos

  a nalezl jenom

landecké břízy.


V staré harendě

  z režného zdiva

  vykvetl lotos

v sklenici piva.
Nahrávka v podání autora zde.

(Cit. z: Čichoň, Petr: Pruské balady/Preussische Balladen. Host: Brno, 2006.)