Johann Wolfgang Goethe: Nestoudný host

středa 31. srpna 2022

Johann Wolfgang Goethe

Nestoudný host


Byl u mne chlap a byl můj host;

jídla jsme oba měli dost;

co denně mívám, já mu dal,

a chlap si pořádně popřával

mých krmí a zákusků rozličných.

Pak, sotvaže si napral břich,

čerchmant ho zanes k sousedu

a tam se dal do mého obědu:

„Polívce scházelo koření,

ohnivost vínu, tuk pečeni –“

I krucielement!

Zabte toho psa! Je to recenzent!
(Cit. z: Goethe, Johann Wolfgang. Výbor z poezie.
Překlad Otokar Fischer. Praha: Československý spisovatel, 1973.)