Vojtěch Landa: Krátké dějiny našeho vztahu

neděle 28. srpna 2022

Vojtěch Landa (* 1981) pochází z Moravské Třebové. V Brně vystudoval anglický jazyk na Pedagogické fakultě MU a scenáristiku na Divadelní fakultě JAMU. Je autorem jedné rozhlasové hry, jedné rozhlasové adaptace Sapkowského Zaklínače a několika krátkých filmů. Pro undergroundové noviny Uši a Vítr pravidelně píše filmové okénko a publikoval zde i své básně a povídky. Vystřídal všelijaká zaměstnání, mimo jiné pracoval jako učitel, produkční Festivalu spisovatelů Praha, pro Kino Pilotů a také jako řadový referent Ministerstva financí. V současnosti žije v Praze.


"Během covidu jsem přišel o zaměstnání a hledal, co se najít dalo. Řetězcem náhod jsem skončil jako řadový referent grantů na Ministerstvu financí. Vydržel jsem tam pouhého půl roku. A tak jako mnohé, i mě ptydepe jazyk ministerstva přímo fascinoval."1.
Krátké dějiny našeho grantového vztahu 


Psal jsem 

Poslalas mi podmínky ke schválení vztahu k podpisu

Volal jsem

Řeklas, požádej o změnu žádosti ve vztahu

a přilož dokument seznam provedených změn na mé povaze

Napsal jsem: Chtěl bych s tebou chodit

Požádala si o dokument s plánem logického rámce našeho vztahu

včetně termínu předpokládaného ukončení projektu

Napsal jsem předpokládané ukončení projektu: SMRT

A přišlo mi: oznámení žadateli k nedoporučené žádosti o vztah


2.


Zajdu do staré putyky ve Třebové, kde jsem vyrůstal

Byli tam stejní rváči jako vždycky

Nedokážu přesně určit 

zda se to stalo ve fázi primární, sekundární či terciální viktimizace

Vím jen, že jsem při hádce o „gej meridž“ dostal přes držku

Musela to bejt terciální

ta prej bolí nejvíc 


3.


Pane Lando, žádám vás o zpětnou kontrolu kontrolních listů výzvy HROVA4                                      

Já vím, vím, ale řekněte mi prosím

Kdo zhodnotí hodnoticí komisi?

a kdo posoudí posudek posudkové komise?


4.


Nárok na grant!

Já mám

Nárok na grant!

Ty máš

Nárok na grant!

On nemá

Nárok na grant

Nic než nárok

Národ na grant!


5.
Dostat padáka?


Koukám smutně na Vltavu

když komise na mou počest zasedá

a jak se tak hádají o mou hlavu

já zatím přemýšlím, kdo vyhraje 

když u řeky probíhá litý boj

zda labuť nebo nutrie


6. 


Ano, to jsem znovu já

tvůj projekt s věcným překryvem

a tvé oznámení

zamrzí a zabolí

zařazení do zásobníků rezervních projektů


8.

 

Lásko, něco si přej. Překlápí se stavy v CEDRU.


(Centrální evidence dotací z rozpočtu)