Lucie Kubalíková: Když přiložíš ucho ke komínu

neděle 4. září 2022

Lucie Kubalíková (* 1982) vystudovala fyzickou geografii, což se stalo osudným jak jí, tak její básnické tvorbě. V roce 2021 jí v nakladatelství Dauphin vyšla básnická prvotina A spánek je ztráta času. V současnosti žije v Brně a pracuje na Akademii věd ČR, kde se věnuje zejména geomorfologii a ochraně neživé přírody.
Exkurze / Hladinou


šest tisíc metrů pod mořem

tu tmu si už nepamatuješ

ale i přesto bys rád -

 

- o hlubinách oceánů víme méně než o měsíci -

 

v očekávání primitivních forem života

a zárodků potravních řetězců

nacházíš vysídlence moderního světa

 

možná se tam na dně ukrývají rozsáhlé krajiny

dosud neprobádané ekosystémy

existují nezávisle na tobě -

 

a i když vše zmapuješ zanalyzuješ pochopíš zákonitosti

dovnitř nikdy nepronikneš

 

vědomí návratu tě drží v bdělosti -

 

jak se vzdaluješ a stoupáš

pozvolna zapomínáš ztrácíš zájem

- přerod od absolutního pohlcení

k naprosté lhostejnosti

tě vlastně už neděsí

 

nádech

 

opouštíš cizí tmu

aby ses mohl vrátit do té své

 

Zemětřesné roje


o zemětřesných rojích víme

že souvisí se změnami vydatnosti pramenů

a změnami nálad mrzutých a sebestředných žen


ovšem jejich projevy jsou ještě přijatelné

nenapáchají tolik škod jako otřesy o síle 8,3 richterovy škály

- jde jen o lehké šimrání

kdy se vlastně nic zásadního neděje


na jiných místech však dochází k nebezpečnému hromadění energie

- v dozrávajícím prostoru zárodek hrozby -

a poté k jejímu uvolnění

což má pochopitelně ničivé následky


přesné mechanismy vzniku zemětřesných rojů i velkých zemětřesení

zůstávají neprobádané

a jejich předpověď je v podstatě nemožná


Peneplenizace


sdílený prostor hrástí i prolomů zerodoval

téměř všechny důkazy o jeho existenci byly peneplenizovány

zbývají jen monadnoky

- destrukcí dosud nestrávené hmoty původních elevací


avšak pro klid duše si můžu vyprávět příběh -

začal trval skončil.

možná začne znovu!

- i když víru v další orogenezi pozvolna ztrácím


nehledě na to

že příběhy jsou jen neživé schránky

v nichž zřejmě nebydlí ani duchové

které marně vyvolávám


Exkurzní lokalita


už se skoro nevidíme

a přitom kdysi – 

 

jsme na místě.

na hraně.

pod námi řeka

anebo koleje

 

vlákna která se přetrhla dřív

než začala být spřádána

 

naštěstí jsem jim stihla dát jméno

a osvojit si je

 

teď už jen pustit

zbývající čas počítat na nádechy

 

jsem na místě.

netečná řeka čeká

v kolejišti leží mrtvá kočka

 

zpět pod hladinu

zase tě vidím; jen mírně rozostřeně

 

Peneplenizace II


zarovnané povrchy jsou ti dosud útěchou;

čisté přehledné

pečlivě propsané do času

 

okamžik

kdy zahlédneš monadnok

je vzpomínkou na dobu kdys byl šťastný

a nevěděl o tom

 

pokud svítání ještě někdy rozpůlí tmu

najdeš vše na svém místě

 

Chybějící doslov


co s nedopsaným příběhem

a únavou z věčné potřeby doslovů -


zbývající léta se potácet

mezi obdobími sucha

a obdobími přívalových dešťů


případná nová řečiště

mezi postelí

kancelářským stolem

a kuchyňskou linkou

budou tak jako tak zanesena


obtížně rozlišitelné vrstvy

tě nakonec usvědčí

z úniku přísně tajných slov


můžeš dál sítovat sedimenty

anebo si ten příběh narvat do špic


Ideální báseň


expozice musí být

srozumitelná

a proto - vápenec anebo žula

- pomatený metamorfity pominu

- kyselý intruziva si tentokrát odpustím


plus nějakej starej lom kterej už neexistuje – jako kulisa

(ve skutečnosti tam pořád je; šest etáží – před pár dny ověřeno v terénu)


pak vmísit pár geomorfologických procesů

abraze evorze peneplenizace

případně deflace

anebo rovnou kolize (kontinentů)


aby to bylo náležitě dramatický

a nesrozumitelný


po krizi a peripetii závěr

měl by to být hutnej zářez; nejlíp erozní


a jako doušku nějakej obzvláště zajímavej termín

nunatak

thufur

anebo

monadnok


měla bych se konečně přestat tvářit že umím psát básně

přiznat si

- že jen pragmaticky hledám analogie; většinou nepřesné a zavádějící

- že mi jde o sprostý popis (čeho vlastně?)

- a že na jakejkoliv přesah seru


poezii ať si vytvoří čtenář


Pobřežní


pobřežní romance

– anebo pohřební?

(pořád ty stejné chyby a přesmyčky)

 

šli jsme po břehu i po hřebenech a hřbetech (středooceánských anebo okrově zlatých)

někdy po hřebech a hranách

prsty přes dvě vrstvy – než ses dostal ke kostem a obtiskl sis mě

 

odliv; prázdná pláž odpadky řasy

mrtvá medúza v písku

kus čehosi – špinavě bílý s fialovými zoubky na okraji

nijak mě neděsí

 

nad námi útes; stopy kavitace abraze

rýhy průrvy dutiny

kde se časem ubytují ústřice

 

jistě – příliv přijde

odliv příliv odliv příliv

jak únavné zdlouhavé drásající –

bolest moří i pobřežních skal se přelije do nás

už dávno jsme společně vrostli

(kam vlastně; navíc to nerad slyšíš!)

 

spokojme se tedy s vědomím že není úniku

- i když se odstěhujeme zpět do bezpečí kratonizovaných jader kontinentů

- i když se vydáme na volné moře

 

není úniku

opravdu jsme vrostli

– do skal –

 

ale! jsme dosud součástí útesu anebo už rozdrobeni v písku?

a navíc – mělo to být přece jinak!

ty – moře

já – útes

 

jenže –

 

kdo je kdo

kdo je kde

v příběhu o měnícím se pobřeží


Vybrané kapitoly z teorie ostrovní biogeografie


slova – ostrov

v bezbřehém moři času

domov o který je nutno pečovat

rozšiřovat jej

 

vrstvit jeho strofy

 

život jedna báseň

- neuskutečnitelná vyhlídka

je rozšířením sdíleného

 

milosrdná amnézie nepřichází

zůstávám při plném vědomí

 

kabotážní plavbu nelze provozovat

ani se souhlasem všech zúčastněných stran

všechny lodě jsou plně obsazeny

možnostmi

jak strávit zbytek života

 

Vybrané kapitoly z fluviální geomorfologie


zas podemíláš břehy

hryžeš v zátokách


chvíle

kdy se rozliješ do krajiny

na dosah


nemineš ji

- vsákneš se zmizíš

ale voda se znovu přižene

prožene


a pokud ne -

alespoň zaprší


mrtví ptáci

ryby

kamení


Spánek je jezero


černá a dočasná

hltáš i vylhaný měsíční svit

necháš vítr aby čeřil tvou hladinu

ač víš že hlouběji nepronikne


nakonec se ztratíš

zanesena sedimenty všedních řek


prý čas umí hojit

pozdě je ta pravá chvíle

a málo je tak akorát


- to se jen tak říká

aby slova neuvízla na suchu


zase máš strach usínat


Náhrdelník


pár recyklovaných omluv

padnout si do náruče

ach ten žár ten žár jen přilož do kamen

v souladu s dávnými rituály

teatrálně odpouštíme jeden druhému


pár doutnajících uhlíků

fosilní paliva jsme spálili

péče o obnovitelné zdroje nebyla zajištěna

když přiložíš ucho ke komínu

slyšíš rezidua touhy


pár hrstí popela

zapomenutí zapadlí do času

vybíráme úlomky kostí

třídíme je dle velikosti a významu

v souladu s dávnými rituály

provrtáváme jeden po druhém

navlékáme na šňůrku


Opět na exkurzi / Slepenec


podívejte milé děti

tato kamenná zídka ukrývá miliony let

katastrofální povodně

i vyprahlá podnebí


dnes bílé valouny vypadávají

červený písek se drolí


- - - zpátky do řek / na pouště


Telecí léta


až do rána řeči jalový

tahat jednu od druhé

k tomu dva litry vína


zoufale se snažíš

najít a vytěžit každou žilku drahýho kovu

čekáš

že v následující chvíli přijde něco děsně důležitýho

přelomovýho


přitom to zásadní se už dávno stalo

v lepším případě se děje právě teď


život se skládá z okamžiků

ostatní je hlušina


Tak trochu nechtěný zázrak


na oltáři ulity uvězněný v kameni

rozdrobený polámaný kdysi živý

čekám zázrak

i když v nic takovýho nevěřím


a přece jen -

vopelichanej anděl ze kterýho táhne krabičák


ty fosílie jsou krásný že jo ale já se nechci stát jednou z nich


nemusí

ale co když -

za pár miliónů let ho objeví bagrista hloubící jámu pro přehradní nádrž

vědci provedou záchranný výzkum

ověří hypotézy

závěry budou publikovat v odborném periodiku s impakt faktorem

a nakonec ho vystaví v muzeu


nechám se zpopelnit


optimální řešení

ale co když -

za pár tisíc let ho objeví amatérský antropolog protože spálení nebylo dokonalé; zbyly úlomky kostí

vědci provedou dataci pomocí radiokarbonové metody

ověří hypotézy

závěry budou publikovat v odborném periodiku s impakt faktorem


víte že z mrtvýho zůstanou přibližně tři kila popela?


hm stejně jako když se člověk narodí


a nemáte aspoň pár drobáků?


ne


ani cigárko?


ne


tak si naser krávo


na zádech šedobílý křídla mladých labutí

u vrat poklekl pokřižoval se odlítl

asi ten vytouženej zázrak

- anebo blbost


bůh přece neexistuje

tuto hypotézu jsem samozřejmě ověřila

a závěry můžu publikovat v odborném periodiku s impakt faktorem


(modlím se jen když se dlouho neprobouzíš)