Martin Trdla: Turista

středa 8. června 2022


Martin Trdla

Turista


Tady za touhle kavárnou se dáte doprava

a pak půjdete podél kavárny chvíli rovně

a za kavárnou potom doleva do kopce

až ke kavárně a kavárně.

Ty obejdete kolem kavárny a za kavárnou

to je asi sto padesát metrů ke kavárně,

za kterou stojí kavárna, a u ní zahnete doprava

a furt budete pokračovat dopředu, dokud nenarazíte

na křižovatku dvaceti osmi kaváren.

Odtud se vydáte odbočkou doprava ke kavárně,

dokud neminete kavárnu,

u níž se pustíte skrz kavárnu

a vyjdete na náměstí s kavárnou,

kde ještě odbočíte za kavárnou doprava,

za další kavárnou pak doleva,

no a tam odsud už je to kousíček

ke studánce.
(z autorova rukopisu)