Anna Pammrová: Nejsem já ze žádné školy...

středa 6. dubna 2022


Anna Pammrová

***


Nejsem já ze žádné školy,

divočinu slov mi nech!

Na strojné vaše kabrioly

nepřinesla jsem si měch.


Zvedni na mne kámen v poli,

ranou nepohneš v mých snech.

Neprozradím komukoli,

co objevím v příštích dnech.


Dař mne růží nebo holí,

netkne se mne škleb ni vzdech.

Nevstoupím do vaší školy.

Větřím pouta v oněch zdech.


Vznešenou mysl krutým řádem spjatou

nezhojíš kyticí ze země chtivě vzatou!

Strážce lidských přání perutěmi mává,

Nebes dary svévolně nerozdává.

V dosahu Cíle Smutek neustává...
(Cit. z: Pammrová, Anna. Divočinu slov mi nech... Vetus Via, 2000.)