Vítězslav Nezval: Svět se změní...

středa 30. března 2022Vítězslav Nezval

6

z cyklu Ve čtyři hodiny odpoledne jednoho jarního dne


Svět se změní

A člověk bude smuten

Dokud nenajde v sobě dobrého přítele

Dokud nenajde v sobě laskavou přítelkyni

Dokud nenajde v sobě básníka a dítě
(Cit. z: Nezval, Vítězslav. Z cyklu „Ve čtyři hodiny odpoledne jednoho jarního dne“ ze sbírky Praha s prsty deště, 1936. In: Dílo VI. Praha: Československý spisovatel, 1953.)