Jana Witthedová: Tisíciletá voda odnesla nenalezený poklad

neděle 10. října 2021

Jana Witthedová (* 1948) je česká básnířka a novinářka. narodila se ve Zlíně, vyrostla v Praze, kde odmaturovala a napsala své první literární práce. V roce 1971 dostala azyl ve Švédsku, kde pak absolvovala studia na Univerzitě v Lundu, obor psychologie. Jak uvádí Wikipedie, ve Švédsku se podílela na vzniku a vydávání oběžníku, který krátkými zprávami informoval o tom, co se děje doma, a který se později stal časopisem pro Čechy ve Skandinávii.


Publikuje v českých i švédských časopisech a na internetu. Její práce najdeme v Obrysu, Literárních novinách, Telegrafu, obtýdeníku Tvar, Welesu, A2, Severských listech, Českém dialogu, Českém kalendáři a v dalších. Ve Švédsku spolupracuje s několika kulturními časopisy, mj. s Artesem, který vydává Švédská královská akademie a též s druhým největším deníkem v zemi. Publikovala také v exilovém tisku. (Více o autorce najdete zde na Wikipedii)


Zhruba třetina z uvedených básní je ze sbírky Zastavení v hloubce času (Alfa-Omega, Praha 2007), třetina ze sbírky Litiluisté nosí železnou korunu a navštěvují krále (Praha, Protis, 2011) a třetina jsou nové básně, které by měly vyjít ve sbírce budoucí, většina ale už vyšla v různých almanaších apod.

V zatopeném domě


Zmizela vůně prošlých let

všední věci

se vznášejí

surrealistickou přítomností

Dalího Neodbytných vzpomínek


tisíciletá voda

odnesla

nenalezený poklad


už navždy

smyla záběry

    v trhlinách dnů

které se nevrátí


a na prahu

zatopeného domu

nechala stát

   jen ono mrazivé

  všivě chroptějící

ticho tmy


Odkudsi  


Samota se samotou

jedly spolu

třešně

a sledovaly pecky

jak tiše mizí 

pod zčeřenou hladinou

sluncem zalité řeky

A odkudsi

k nim zalétaly

pomatené děti       

utopených myšlenek


Nic než


Beznaděj se táhla

jako dlouhý mušelínový závoj

zbroceným čelem

Hledala

světelný pramének        

přesažnosti

ale neviděla nic než

rozšklebené tlamy a stažené ocasy

osedlaného času

jak s vyplazeným jazykem

rychle letí

do nenávratna


Na Václavském náměstí 


schizoidní den

vrší oheň na hlavu zjištění


válí se

v prachu ulice -

tam kde kříž


nepozbývá paměti


Dítě 


Na oltáři

plném svatého prachu

usedá pták


Rozbitým oknem

proniká

práskání přestřelek


Bůh hraje na varhany


Dítě tají dech

a tekoucí krvi šeptá

že přijde do ráje


Zima


Za hranicí stromů

v ráji lišejníků 

stojí 

diamanty posetá zima 

a marnivě 

se dívá za světlem

co v ledovci

se tříští

Jen hladový rosomák

zahlédne 

pablesk slz 

na její zádumčivé tváři

jak ve skvostném tichu

naslouchá

jestli se v děrách 

nepohne její smrt


V ulici Linného 


Gotická okna

vrhají náruč světla

do koutku oka

roztěkané

ulice

sněhové vločky mizí

v toužebně otevřených

dveřích lomozu

stylového baru

na protější straně

a v šedivých očích

neretušovaného dneška

se zas tetelí

tklivá

krutost nepotkání


Ráno v Göteborgu


Střepy

výkladních skříní

sálání plamenů

v opěradlech židlí

a na chodnících

rozbité

kusy interiérů


strach

přikrčený za pulty

nebo u zdí

poplašná sdělení

mobilů


černý kouř barikád

dopad dlažebních kostek

rány železných tyčí

a nikde

žádná výložka


v minutách šílenství

ďábelský šleh

nejistoty

a posměšné oči

černé masky


Pod střechou 


Drát

a na něm smyčka

v navlhlé

izolační vlně

pohasínající jiskra

úplňku

Těžké funící tělo

v objetí zanedbatelnosti

čeká

až myš

rozkouše ten drát

až anděl

hodí tu smyčku

pod nohy pláče


List 


V ojíněném obrysu

nahoře na stonku

zlátne

starý suchý list

prosvícený zimním sluncem

krásní

poslední svou šancí

na hranici smrtelné kletby jara


Přešlap 


přešlap

sypkých dnů

trápí

ustarané noci

v naježené tmě pudu

růžencem beznaděje

buší do zpocené pelesti

Jen zběhlé světlo

pouliční lampy

pozoruje

jak míza

lepí

třásně slov

a volání ozvěny

už dávno zapomenuté

se vrací

po schodech

nečekání


Nice 


Šeď oblázků

ujíždí do

řítících se vln

v hloubce

vrací

mé podražené nohy

zavírám oči

a slyším moře

tříštit se

v nanosekundu ticha


New York 


Město, co nikdy neutichne 

letí na visuté terase zítřka 

zářivě barví póry zadlužené noci

pokradmu omývá 

mokvající tepny selhání

tančí na sítnici obdivu

velkolepě přesouvá 

hranice zábran


Uhořelé léto


Oheň běží lesem 

hektar za hektarem

černá země doutná

praská

zavírá se

stíny pahýlů stromů

dusí čas

a opuštěná bolest zvěře

zatíná dráp

do mršiny 

našeho svědomí


Dvě moře 


Dvě moře se otvírají

jedno druhému 

přináší poselství

jiných břehů -

purpurové západy

s chodidly v písku a se sny

jež za ruce se drží 

nárazy vesel gumových člunů 

s běženci bez domova

lehký vánek blaženosti

na lehátku pod palmou 

u pobřeží čekání min

z minulé války

a závratný let

surfovacích prken

Dvě moře se otvírají

jedno druhému

a hází bělost pěny 

do tváří

hladových kamer turistů

hází ji do tmy v níž

teprve jednou po letech

až půjdou pozpátku

halucinací života 

najdou

svá obnažená srdce

steskem zastavená


Blízkost


temnota 

píše hvězdným světlem

šepot tvých rtů 

zpěněné moře

unáší

plachou nejistotu

tvých přivřených očí

touhou sálající

láska

se vznáší

nad zálivem zdání


Na břidlicové střeše 


Odpoledne v krajině dětství 

brouzdá šepotem hvozdů

na střeše čte 

zakázanou knihu

jeřáb hází hrozny

do očí písmen

zmizelý čas se courá po vsi

pokorně vdechuji

štěstí luk a lesů 

v zahradě zlatá lípa

prorůstá mlčení jsoucna 

zatímco okna skrývají

svou věčnou paměť

a vysazená stojí 

v kůlně léta 

které mi už nepatří