Martin Jelínek: Dobrou noc, oznámil jsem ránu

neděle 15. srpna 2021

Martin Jelínek (29. 6. 2001 - 6. 3. 2021) byl mladý jihlavský básník a výtvarník, student Grafické školy v Jihlavě. Opustil nás nešťastnou náhodou koncem letošní zimy, chvíli před maturitou. Měl kolem sebe řadu přátel, kteří se postupně snaží zmapovat jeho tvůrčí aktivity. Stal se patronem pátého ročníku literárně-hudebního festivalu Kvílení v Jihlavě, vychází mu fotografický katalog s jeho performancemi. A také básnická sbírka Životu říkám performance, která je vydána péčí nakladatelství Adolescent.


Básník Jiří Staněk se ke knize vyjádřil těmito slovy: „(…) kvituju souznění s takovým tím archaickým časem, „nadčasovým", Martin je prostě dojat krásou samozřejmosti a svým bytím, nepotřebuje žádné zvláštní aktualizující vychytávky, nepodbízí se vrstevníkům, píše za sebe a je-li tam poučenost vzory, netrčí z veršů... Jde o velmi tradiční lyriku, a to je taky plus té sbírky, verše (zdá se mi) mohou být přitažlivé magicky napříč všemi generacemi. Nemá smysl říkat, že je škoda, že je to také jeho poslední knížka.“


Martinova knížka nazvaná Životu říkám performance bude uvedena na festivalu Kvílení 20. srpna 2021 v Jihlavě v Parku Gustava Mahlera. Odkaz na akci najdete zde


Připravil Aleš Kauer. Foto: Eva Bystrianská
Déjà vu


To ráno noci jsme si slíbili

že sejdeme se po válce v šest v Paříži

a budeme se střídat

ve hlazení kocoura s ukousnutým uchem

a v milování ústy

pak po modlitbě zapijeme vínem

tři poslední krajíce chleba

a venku před kostelem

si řekneme, že je den

a půjdeme si koupit k nedělnímu obědu

půl kila z telat

která hladili jsme na jaře

když obloha plavala vzhůru břichem

jako leklá ryba

město páchlo

jako nohy mého otčíma

a první kamelot se tvářil

že něco ví

když ve chvíli, kdy si zapaloval cigaretu

vlastně jen hledal způsob

jak zakrýt

že si utírá oči od slz

jen ještě se jednou podívat zpět

a pak zavřít za sebou dveře

už ani nevím

jak ses jmenoval


Oči jak tající led

Rty jak nejvřelejší objetí

Hebké prsty, co znamenají pohlazení, dotek i svět

Nech mě dopovědět má slova

A vyslechnout tvé věty


Ticho rve uši

Všichni to vědí

a mlčí

Ústa jim zacpal

strach ze života

i smrti


(napsaná v obýváku na zdi)


Heleno, Heleno

Lidé se sádrovýma očima

Lidé bez duší, lidé s hlasy

Vším tím co slyším, vytrhal bych si ze své křehké hlavy

sádrové vlasy

Bílé, bílé vlasy

Bílé jako sníh potrhaný krví

Bílá ze strachu, bílá… Bílá co se zlobí

Heleno, Heleno, já nevidím

Nevidím skrz ni Tu křehounkou bělobu

Heleno, Heleno

Pil jsem, víš

Opil jsem se vzduchem Netečným vzduchem na hrobu

Byl bílý, porostlý břečťanem

Heleno

Tak bílý, až mě bil do mých sádrových očí


Nerušte mi mé kruhy


Nerušte mi mé kruhy

Vstupte a odejděte

Nechcete chvíli zůstat?

Mám čaj i kávu i plyš!

Nechcete chvíli zůstat? Budem si hrát

Plyšáčci jsou jemní a já mám z plynu hrad

Pojď, vstup ke mně

Nasaj ten kouř a zoufalství do plic

Plyšáčci jsou jemní, sádra bílá a já

Pryč


Předčasně

krásní chlapci léty

chladnou

v řezavém závětří

hradeb

bez barev podzimu

Chtěl bych být vzpomínka z dětství

– (V oranžovém světle)


Včera jsem se byl projít

Spadl jsem do příkopu

A v levandulovém vánku jsem propil

všechny svoje obrazy

Vánek sílil, až mi sfoukl všechny mé cigarety

Světlo zhaslo, protože žádní spasitelé nejsou


Balada onanistova


Jak kdysi řekl Gabriel García Márquez:

Zemřeš-li, budeš po smrti

A za tu mou – vždy za každou –

může Lucien Carr, vždy I za tu moji

A že jsem jediný pravý básník, vím

že mou povinností je žít a zemřít

bude-li to posledním projevem

života


A Picasso byl zrádce, palte jeho obrazy

A Arcimboldo byl kacíř, jezte jeho barvy

A Santini byl sexuální maniak – svůj úd chladil o mramor

Brokoff byl šílený jak Blake

A Brandl ušmikl si omylem ucho…

Nebo to byl Vincent?


A Bauch snědl svoji ruku a prsty zasadil sestře do zahrádky

Rittstein čuchá toluen


Jecha nikdo nezná…


Dobrou noc, oznámil jsem ránu

Dobrou noc, oznámil jsem ránu a tiše se střelil do hlavy