Jirka Chrastina: Stín udělal pár skoků směrem k řece

neděle 11. dubna 2021

Jirka Chrastina (* 1974) je lidový umělec ze slezského pohraničí. Původní profesí zahradník, živí se však opravami varhan. Má několik dětí. Poezii se věnuje od školních let. Aktuální texty nepravidelně, ale vytrvale, zveřejňuje na svém blogu https://chrastino.wordpress.com/.
 
Jeho tvorby se před časem ujal brněnský spisovatel a organizátor kulturního života Martin Reiner, který z ní připravil a ve svém nakladatelství Druhé město vydal výbor pod názvem Jsou někde nad horami ještě jedny hory (Brno, 2019): https://www.druhemesto.cz/kniha/jsou-nekde-nad-horami-jeste-jedny-hory. Následující básně jsou jsou jak ze zmíněné knihy (posledních sedm), tak doposud nepublikované.

 

Kdo ví


některé rybky hledají v kamíncích

v měsíčním povrchu starostlivá tvář

na mincích mládeži nezáleží

v plamíncích lunární 

trhací kalendář


všechno tu napsané

má jen takovou váhu, 

co někde na nádraží v hale

slovo zašeptané v davu

s pohledem upřeným

na podlahu


penízky, peníze, 

copak já kradu?

dívejte se, děti, v zimě na zahradu

dívejte se v lednu,

nebo už na konci listopadu


kde jenom pro špačky a do bečky zraje ovoce

kde každá cesta stoupá strmě do kopce

kde tě za vlídnější slovo mají za blbce

a od srpence vyhlížejí Vánoce


z obrazovek stále stejná zvěst

děsné problémy velkoměst

hrůzu, co se hlučně valí z nich

zdržují zácpy na dálnicích

zatínáme zuby, někdo pěst


bláto se nám lepí na boty a mlhy

jdou my kráčíme s mlhami pasekou 


v řadě za sebou

není jasné, kdo je pařez,

kdo je pouhý stín

jeden s druhým

domlouváme se jen znamením


1 košík olovnatých hříbků

planeta má chřipku


2 balíčky tabáku za kozu

a tuberkulózu


straky táhnou zahradami

copak bys, hrdličko, chtěla mi říct?

zobáčku šedivý, dal bych ti jíst

prohrabávám se krabicemi


na hoře hoří černé uhlí

černý kouř dělá

na nebi kruhy

údolím se valí dým

mávnutím ruky ho rozháním


žijeme ve stínu smutných hor

s těmi je marný rozhovor

neporozumíš si s nimi

mlhy mlčí, jenom meluzíny... 

uleť, uleť za obzor! 


na ostrém rohu bydlím já

a borovice cvilínská

a ještě jiný endemit

no, ale nechme toho být,

ať si ho nikdo nevšímá

už tak tu mizí za rostlinou rostlina


sníh na dvoře mlčí

zelená tráva z něj hlasitě trčí

zrcátka vloček tají

ledová tajemství nevydávají


zima se přikradla cizokrajná

zamrzla říkadla jinotajná

chumelení není běžné

v oknech se bělají otázky sněžné


za dvěma vodami

nad rozervaným břehem

roste bříza pokroucená věkem

její kořeny už zapadaly sněhem

kolem po zemi srst šedivých šelem

mezi stopami


sovy neobtězují se zbytečnými slovy

všechno podstatné ti jen očima poví

ve dne dělají, že spí

a za soumraku loví

no, ale kdo ví?


Zlatý rak


stojí na můstku a já tam stojím s ním

kolemjdoucí vidí jenom mě a můj stín

on si chodí, kudy jiní nechodí

nikoho tam s sebou nikdy nevodí

kdo ho potká, sám je podivín


naproti u břehu, kde trčí větve z vody

z placatých kamenů jdou do potoka schody

po kamení leze zlatý rak

z toho pohledu je mi tak nějak všelijak

peněženku hledám, klíče, mobil


po obloze rozléhá se černošero

zvláštní, včera se tak rychle nesetmělo

zvláštním se teď jeví celkem všechno

v dálce vyje vlčák, jakoby měl zdechnout

bože, psisko, kdybys tolik nekňučelo!


z ničeho nic, tak jako kanár z klece

stín udělal pár skoků směrem k řece

ve vrbovém houští už se ztrácí

kdo ví, kde se berou zlatí raci?

byl tu vůbec někdo?

ale přece...


Selfí


ve větrném taktu se uklánějí břízy

akvárium hoří v zrcadle

stejně jako loňské bramborové hlízy

moje tvář se tváří povadle


světlo se tříští o žaluzie

rolety, markýzy, sítě


tchýniny jazyky, pavoučí nitě

tříštivá sluneční harmonie


byla to jen bledá říjnová duha

od střechy ke střeše široká stuha

paprsky dopadly pod tupým úhlem

co se to mihlo v mém úsměvu ztuhlém?

V kořenech rudých jeřabin


v hustém porostu kapradin

v jedné ze skalních rozsedlin

se mihl stín

se mihl stín


na tomto místě bývá slyšet

i když se někdo pohybuje tiše

on ale nevydával žádný hluk

kdo proti němu napnul luk

ten netrefil

a vždycky minul cíl


vysoko v korunách si našel skrýš

v dutině dubu suchou spíž

mamutím chlupem vystlanou

náramně dobře schovanou

spokojený tam nahoře

sleduje oheň v táboře


V Purkarticích ležel ráno čerstvý sníh 


támhle agáve je před chalupou pořád venku

svět je krystalický, zamrzl tvůj smích

huňatý svetr natahuješ přes halenku


temnota temnotemná jako plný břich

zimenka posílá nám svoji navštívenku

písmenka močí malý chlapec v závějích

písmenka jakási a tvoji podobenku


jaro vzalo s sebou do potoka dávno

co bylo psáno

co bylo načůráno

jako bych ty příhody znal jenom z knih

v Purkarticích ležel ráno čerstvý sníh


(O krátké procházce s Michailem Jurjevičem zimní přírodou)


stále dokola a stále znova

omílám jistá slova

mladého pána Lermontova

jeho věty

jak vrbové proutí lámu,

ohýbám a kroutím, přitom

mlátím prázdnou slámu 


mládenec


nepsal právě labutím perem,

že se tak naléhavě

do hrobů derem

jednou umřít, ale nemít strach

večer odejít,

jako se chodí


z pokojíku dětí po špičkách


kočky s koťaty

si ve Vrbině daly slavný slib:

ať si je jakékoli počasí,

pokvetou v zimě,

takže najde pastvu ten,

kdo vzbudí se,

když po Vánocích dávno nespí se


a flétny z křídlatky

a vrby na buben
JSOU někde nad horami ještě jedny hory

my o nich víme, jen dnes nejsou vidět

snažit se je popsat, musel bych se stydět

oblaka nás klamou, mlhy matou, oči lžou

ale hory nad horami, ty tam jsou
HLEDÁM KNIHU, kterou ještě nikdo nezfilmoval

kterou jsem si ale někam dobře schoval

nevěřícně hledím, jaká vrstva prachu tu je

snad ji ani nikdo nikdy nezfilmuje


na sídlišti parkoviště, pískoviště, hřiště

Pegas nechal kobylinec na veřejném místě

mezi bloky, pod balkony brzy po setmění

odzvonilo klekání, už ho vidět není
JEDNOHO LISTOPADOVÉHO VEČERA

se docela oteplilo

a dlouhé stíny lidí v černých kabátech

tančily po chladným sluncem ozářených zdech

v ulicích

lze těžko dojít útěchy

ledaže bys zvednul pohled nad střechy

mezi domy našel čáru obzoru

zkusil hledět více nahoru
ZÁŘÍ, ZÁŘÍ celé Jeseníky

od Głuchołaz po štemberské větrníky


zahradami tmavé stíny

táhnou se a kradou

bábě skleník vyplenili

s marihuanou


kde obloha louce dává

staronový nadpis

tam na mezi posedává

poiesis i praxisNECHCI NIC ZVLÁŠTNÍHO

jen co už se děje

jen prostou skutečnost

bez beznaděje


jen okamžik a aby trval věčně

a dobrodružství

když není nebezpečné


nakupuji, pracuji

později splácím dluhy

a nechci nic zvláštního

jako každý druhý
KDYBY SIS CHTĚL U NÁS VYJÍT DO KOPCŮ

nejprve se necháš seřvat od všech psů

na hranicích pozemků hned za vraty

louka zamořená klíšťaty — a ty


toto ale není konec potíží

z kraje lesa na to někdo dohlíží

v džípu, nebo možná jenom v traktoru

stará se, proč vlastně lezeš nahoru
V NAŠICH KOPCÍCH nebylo

a není žádné útěchy

jdou jako vlna za vlnou

nádechy a výdechy

naše dlouhé dědiny se táhnou do nikam


když přijdeš k nám

vezmi to od východu, přes semafor

za zatáčkou přijde ostrý vítr z hor

jenom na to sázím

že tě hned tak něco neporazí

tady to člověkem hází!


v nejednom tajemném koutě stíny

v lipové aleji hromada hlíny

u paty stromu, když zůstaneš stát

o smetí kolem nemusíš dbát

vítr ho odklidí


jak se ti tu líbí?

sežeň si bydlení co nejblíž od lidí