Jiří Veselský: Navodila mu směr...

středa 1. května 2024
Jiří Veselský

NAVODILA MU SMĚR...
Jak ona v lůžku

nožku uvolnila jak fenku na vodítku

protaženém!

Poklesem kolena prodloužila se v lýtku...

A z hlavy položené na podušku

viděl jí v tváři jen

otvůrky do nozder.


Navodila mu směr...


(1999–2001)
(Cit. z: Veselský, Jiří.
Zpívající biochémie. Petrov, Brno. 2003)