Kamil Princ: R. I. P.

středa 24. dubna 2024Kamil Princ

R. I. P.


Pověz, drahá, co Tě žere,

proč ses lásky zřekla?

Chystej kotel, Lucifere,

mířím v plamen pekla!


Nebe mé je navždy šeré,

dávám průchod zlobě.

Pověz, drahá, co Tě žere?

Aha, červi v hrobě…
(Cit. z: Princ, Kamil. Z rukopisu)