Petra Strá: Mirk alaská na váre...

středa 13. března 2024
Petra StráMirk alaská na váre

vikara sá lehký cvik

oboj živelná je máter

křídla obrátila vznik

živá voda přímo z jater

suchá plíce je jen zvyk

mezi nohama je kráter

ještěři lítají na saních
(Cit. z: Strá, Petra. Vríka.
Ostrava: Protimluv, 2017.)