Marie Jehličková: Osmý den...

středa 7. února 2024
Marie Jehličková

***


osmý den

písek sype

ztratím se očím

po způsobu ptáků

napiju se u ostrova

na konci moře

otevři okenice


v domě napůl zděném

ptej se kamene základního

na prach a

zda dorostla jsem sebe

zda stín se napřímí mým pádem


a jestli mi ty kameny ten prach ten dům ten stín

příliš zdůvěrněly

neptej se

nech to zemi
(Cit. z: Jehličková, Marie. Hořím v kameni.
Brno: Větrné mlýny, 2023.)