Kamil Bouška: Realita je to, co říká krizový štáb

neděle 11. února 2024


Kamil Bouška se narodil (* 1979) v Kladně, ale dětství prožil v Kralupech nad Vltavou. Vystudoval religionistiku na Univerzitě Pardubice. Nyní žije v Praze, kde pracuje jako knihovník. Je spoluzakladatelem básnické skupiny Fantasía (spolu s Adamem Borzičem a Petrem Řehákem). Jeho třetí básnická sbírka Inventura (Fra, 2018) byla nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii poezie. V roce 2023 vydal v nakladatelství Trigon básnický triptych Dokumenty (Dokument, Má vlast, Na doživotí). Z něj jsou i uvedené texty.


Kamil Bouška bude jedním ze tří hostů Nedělní chvilky poezie.CZ na večeru Poezie Za školou, který se uskuteční v pondělí 19. února od 20:00 v klubu Za školou v Praze - Bubenči v Uralské 6.


(Foto: Zdeněk Stejskal, www.kauer.cz)***


realita je to co říkají v televizi

to co říká krizový štáb je realita

začíná v soukromí a tam také končí

realita prostě nepřekračuje práh bytu


a ty bys také neměl

potřebuješ přeci bezpečí pohodlí a zdraví

nic víc než free video Neftlix a Twitter

nic víc nepotřebuješ než ticho a prázdno venku


jsou cesty většinou prázdné jako život jako život

říkám ale realita je to co říká krizový štáb

nic velkého kromě biatlonu který můžeš

bezpečně sledovat až k cíli


***


dostali jsme hlášení

že se na nádraží mezi lidmi

pohybuje velký kus krvavého masa

a působí paniku


vyjeli jsme na místo

a zjistili že krvavé maso se pohybuje

v nádražní hale a bezcílně

prochází mezi nástupišti

a tabulí s příjezdy a odjezdy vlaků


krvavé maso o velikosti asi

sto sedmdesát pět až sto osmdesát centimetrů

za sebou zanechávalo krvavé stopy

a lidé před ním prchali

směrem k východům z nádražní haly


krvavé maso nereagovalo

na výzvu k prokázání totožnosti

a mávalo kolem sebe fíkovým listem

čímž ohrožovalo bezpečnost

naší hlídky i kolemjdoucích


proto bylo krvavé maso zadrženo

za použití chvatů a hmatů

odzbrojeno a odvezeno na služebnu


ani při předběžném výslechu se

nepodařilo zjistit jeho totožnost

a jeho výpověď nevedla k objasnění

příčin výskytu na určeném místě


proto bylo krvavému masu sděleno

obvinění z páchání trestného činu

šíření falešné poplašné zprávy

a byla na něj uvalena vazba

Nová epocha


Chodil jsem tenkrát každé ráno

stejnou cestou.

Jednoho dne jsem si všiml zvláštního pohybu keřů.

Keře kráčely stále vedle mě,

aniž bych je mohl minout.

A takhle to začalo.

Vzrostlá bříza,

pod kterou jsem denně procházel,

změnila přes noc svoje místo.

Stála uprostřed obousměrné silnice,

jako by tam rostla celé roky,

a blokovala provoz.

Stromy opouštěly městské parky

a vydávaly se do ulic.

Pak se daly do pohybu i příměstské lesy

a po nich celé přírodní rezervace.

Teprve když projevily vlastní vůli

anorganické věci, nastal chaos.

Lidé uléhali večer do postelí,

ale probouzeli se na podlaze,

pod kuchyňskými stoly, nepoznávali vlastní byty.

Chodníky vedly do polí,

vlaky svévolně vyjížděly mimo koleje, mizely budovy.

Tisíce lidí v ulicích nemohlo najít cestu domů,

přespávali venku

a každé ráno se probouzeli na jiném místě.


Viděl jsem asi dvoumetrovou kaluž,

zvedla se, postavila a řekla:

„Teď už mě nikdo nepřekročí, neplivne do mě

a neprojede mnou.“

Nebyla jediná.

Kaluže čekaly na zastávkách

na příjezd autobusů a tramvají,

aby se jimi vozily do zaměstnání a zpátky

do svých mělkých prohlubní,

kam večer vyčerpané uléhaly,

aby ráno zase čerstvé vstaly.

Také zárubně, podlahy a sklo

chtěly žít vlastním životem.

Každá zárubeň chtěla být branou do ráje.

Dveře se teď plazily po zemi a hledaly nový smysl.

Na podlahu už nikdo nesměl šlápnout.

Podlahy čněly nade vším a zastřešovaly

celé to nové dění.

Sklům bylo těsno v okenních rámech,

opouštěla je, spojovala se do novotvarů

a vytvářela skleněné organismy

podobné medúzám.

I domy měly vlastní vůli.

Některé vystěhovaly nájemníky,

jiné je nechávaly v sobě dál bydlet.

Nejhorší bylo, když se dům zamiloval do domu,

když stěna prostupovala stěnu v rytmických nárazech;

nebo ten tříštivý rámus,

když se milovala různá skla;

nebo ty ohromné rány a praskot,

když na sebe žárlily stromy.


Po prvotním šoku z těchto událostí

lidstvo ztichlo a znehybnělo.

Pak si věci začaly stavět divadla z lidí.

Vyráběly z lidí hudební nástroje,

používaly je jako písmena

svých prvních eposů a básní.

Láska


Všechny nás pekli v peci. Nejprve nás uváleli,

každého nějak, a nechali kynout. Pak nás

vyskládali na plechový tác pokrytý pečícím

papírem a pekli. Rozsypali nás do košů

a rozvezli po hypermarketech 

a samoobsluhách. A to je můj život v koši – 

tíseň a dušení v hromadách vysychajícího

těsta a drolení ztvrdlé krusty. Těm nahoře

se dýchá lépe, ale rychle tvrdnou, ti dole

jsou neviditelní. Mačkáme se, drtíme,

škrábeme, šoupeme se jeden po druhém,

toho křiku, těch vyznání, ševelení, šepotů

a vzdychů po cestě nahoru k lidskému dotyku.

Každý rohlík by za něj dal všechno svoje

těsto. Někdy si říkám, že kdybych nebyl

rohlíkem, ale žížalou, nečekal bych na žádný

dotyk dlaní, nečekal bych, až si mě někdo koupí,

skryl bych se před každým dotykem a žil

nekonečný život v zemi. Jenomže rohlíci mají

asi tolik času jako jepice a když uplyne,

ztvrdnou a skončí přinejlepším jako strouhanka.

Takže bude lepší věřit, že ten lidský dotyk

stojí za to. Málokterý z rohlíků o něm něco ví,

ale traduje se, že prý není nic krásnějšího,

než když si vás někdo vybere, když za vás

zaplatí, když vás přijme. Mezi rohlíky se říká,

že není nic lepšího, než když vás někdo opravdu

žere, když si vás vybere a žere vás celého

se vším všudy, když vás někdo takhle přijme

takového, jaký jste. Rohlíci tomu říkají Láska.

Výňatek


Konečně už nikdo nemá žádné pohlaví.

Otázky pudu řeší vnější inteligence

a také instinkty jsou v její gesci.

Děti rostou ze zkumavek, bez lásky


a vývojových potíží. Každé z nich čeká dlouhá

procházka růžovým sadem. Unavení dospělí

jsou ukládáni včas do nádob ne zrovna

křehkých. A konečně – už nejsou žádné básně.


Každého uspokojí výňatek z kroniky.

Kým jsem byl


Konečně přestávám být, kým jsem byl,

zkapalněná mysl spokojeně vtéká

do umělé neuronové sítě. Konečně

svlékám, co jsem obnosil a opouštím


únavu, bídu, nudu, lidská

schémata, znaveniště.

Konečně se převtělím do evolučních algoritmů

a vyhladím veškerá kognitivní zkreslení.

***


Lidé se hromadně vrhají mezi hroby.

Přicházejí rodiny i s dětmi,

staví si domy, školy, nemocnice.


Na rozptylových loučkách rostou

správní budovy, knihovny, restaurace.

U pomníků padlých hrdinů vznikají

vodní nádrže, tepelné elektrárny.


Vyšlapané cestičky mezi náhrobky

nahradily obousměrné silnice.


Celá města se stěhují na hřbitovy.

Na hřbitovech je teď hodně živo.


Početní převaha živých nad mrtvými

je v těchto místech prostě šokující.

Kronikář


Narodil jsem se na Marsu v roce 2183 jako Nula – 

tak se nazývá živočišný druh, který se ještě nějak

podobá bývalým lidem z planety Země.

Život na Marsu organizuje Inteligence,

je to samostatný řídící systém.

Rozhoduje o replikaci Nul a jejich pohlaví.

Existují dvě kategorie Nul – bezpohlavní,

těch je většina, a pohlavní.

Všechny jsou replikovány uměle.

Jsem bezpohlavní Nula s funkcí kronikáře.

Mým úkolem je zaznamenat výsledky práce Nul

v jiných funkcích. 

Pak jsou zde výsadkáři – ti byli vybráni

a dopraveni ze Země na Mars.

Jsou to pozůstatky bývalých lidí, žijí v izolaci

a slouží jako rezervoár biologického materiálu.

Píšu tyto řádky pro Nuly,

které se jednou budou ptát na svůj původ,

ačkoli to není mým úkolem.

Nedokážu na tomto místě podat vyčerpávají zprávu

o historii a původu Nul, chybí prameny.

Mohu jen sumarizovat to málo, co zatím víme.


Počátky našich dějin se částečně překrývají s koncem

dějin bývalého lidstva.

Určující pro ně bylo období takzvané migrace – 

stěhování lidí z fyzické existence

do existence virtuální.

Tato migrace na planetě Zemi započala ve větší míře

asi ve 30. letech 21. století

a pokračovala masivně během 40. let.

Lidé opouštěli svá těla

a zakládali alternativní existence ve virtualitě.

Následkem toho se fyzická realita stala neobyvatelnou,

prudce poklesla obranyschopnost lidstva

a téměř vymizel reálný sociální život.

Ti, kteří zůstali ve svých tělech,

živořili na pokraji vymření.

Souběžně s tímto jevem se odehrál kvalitativní skok

v oblasti výzkumu umělé inteligence

a první sériové výroby umělých lidí.

Starost o fyzickou skutečnost lidstvo postupně zcela

přeneslo na umělé bytosti obdařené inteligencí.

V přibližně stejné době došlo k velkému pokroku

v astronautice a vesmírném výzkumu.

Nejpozději v 50. letech docházelo ke spontánní

úplné emancipaci části umělých lidí.

Ti postupně převzali veškerou odpovědnost

za existenci lidstva.

Lidstvo bylo rozčleněno do různých kategorií

a nadále již nerozhodovalo o své budoucnosti.

Nuly vděčí za svou existenci 

této vyspělé technologii.

Kromě Nul existují celé škály druhů bývalých lidí.

Inteligence replikuje druhy mínusové i plusové stupnice.

Rozdíl mezi jedincem Nula

a jedincem Plus jedna je asi takový,

jako byl rozdíl mezi bývalým posledním člověkem

a historickým neandrtálcem.

Právě my, nuloví jedinci, jsme evolučně

nejbližší bývalým posledním lidem z planety Země.

Přesto je podle Nul na počátku pouze Nula,

jako by Nuly neměly žádnou minulost.

Dochované prameny však hovoří jasně.

Předpokladem vzniku Nuly je bývalý člověk.

Člověk se stal Nulou.

Teprve pak mohly vznikat od Nuly ostatní druhy.

Průsvit


Souvislé ticho a tma

až do zmodrání oken.

Tenký vzduch prokluzuje dovnitř

škvírou mezi balkonovými dveřmi.

Klidná kulatá hladina paměti 

před probuzením prvních ptáků a chlad

visí na tvářích hvězd.

Prádlo padá z opěradel židlí.

Nábytek couvá z pokojů

a zeď zvedá ze zdi stín mezi stínem.

Výmyk, zdvih a sten ozvučují namodralou tmu.

Slyším rozvibrovanou hrazdu mezi žebry,

horký dech šplhá po páteři,

dlouhý verš větví tepny a rozsvěcuje hlavu.

Opírám se o své kosti

a ve vráskách na kůži věštím příští kůži

a šťastnou ztrátu.

Probouzím se průsvitný

a bílýma očima krmím

náhlé nic na přeskok.

Obrací mě okolo za sebe, okolo k sobě

a nacházím jen tvoje stopy.

Jsi ve mně naslepo, tenký proužek světla,

poslepu mě zuřivě zapaluješ

a tiskneš můj mozek do vlastní hlavy,

protože vidíš a chceš vidět až na krev.

Odvykám botám i gravitaci

a přepadávám přes okraj.

Rozsvěcím se na tvém čele, podívej,

jsme v sobě navzájem,

ty a já, pán a rab,

intergalaktická dvojka šibenic,

civilní oběti zapálených ptačích perspektiv.

Ztrácím se a potím kouř.

Vymačkal jsem ze sebe souhvězdí drcená prostěradly.

Teď nosím tvoje póry se skvrnami od šminek,

abych se zapomněl.

Spálený a s bezeslovným jazykem,

visím sám proti svým písmenkám,

vším proti všemu, řeklo by se, ale neříká.

Probouzím se

jako nástroj tvého potěšení.

Svíráš v dlani moji rozžhavenou píšťalu

a stupňuješ svůj stisk až ke krvi.

Kéž bych se znovuzrodil ve stovce bytostí

a neměl žádnou pointu.


Láska


Ty, kterou nelze mít a kterou jsem proto

nikdy neměl, ty, pro kterou se ráno probouzím

a kterou vidím jako první a jedinou, ty, která

neusínáš a nikdy nespíš, ty, která jsi vždy

se mnou tak daleko, kam nedohlédnu,

ty, která mě znáš skrz naskrz, aniž bych tě

poznal, ty, která jsi, kterou jsi, a pro kterou

jsem jen jedním z námořníků, ty, ke které

lze doplout a ke které se nelze vracet,

ty, která máš jen jednu jedinou tvář

a za ní tisíce tváří, ty, která jsi vždy jinde,

než kde jsem já, ležíš teď někde mezi

čtyřmi stěnami, posloucháš sentimentální

písničky z rádia a přemítáš nevím o čem,

nebo o tomtéž, pro tebe jsem odcházel od svých

slov, pro tebe jsem odcházel ze svého života,

abych přišel k tobě, která jsi mě při tom

opouštěla, ty, která jsi chtěla, abych opustil

sám sebe a opustila mě, ty, která ses vracela, 

aniž bych se já mohl vrátit, ty, která ses 

nechtěla vracet a po které jsem volal do hutné 

masy ticha, ty, která jsi mi dala na vybranou mezi 

sebou a celým světem a pro kterou jsem pohřbíval

každý svůj den, abych v tobě vstal z mrtvých,

pro kterou jsem se stal přenašečem hrobů,

protože jsem nedokázal pohřbít celý svět, ale

jak by svět mohl být bez tebe, která jsi, kterou jsi, 

ty, která jsi v sobě nosila můj život a živila ho 

svým životem a byla na něj tak strašně sama,

a já, otevřený jako žíla, jako hrob, pokaždé

vykrvácel a padnul mrtvý do tvého ticha,

to jsem uměl, ale život jsem ti dát nedokázal,

tobě, kterou jsem nespasil a která jsi

nespasila mě, a kterou v sobě nosím jako

otevřenou ránu, kterou jsem nikdy nevlastnil,

ty, kterou nelze mít a kterou jsem proto

nikdy neměl, ty, pro kterou se každé ráno

probouzím a kterou vidím jako první a jedinou,

ty, která jsi vždy se mnou krev na krev.