Refaat Alareer: Jestli mám zemřít

sobota 9. prosince 2023

 Refaat Alareer

JESTLI MÁM ZEMŘÍT,

vy musíte žít

vyprávět můj příběh

prodat moje věci

koupit kus plátna

a provázky

(ať je bílý s dlouhým ocasem)

aby až se někde v Gaze dítě

podívá nebi do očí

při čekání na tátu, co zmizel

v oblaku dýmu

-- a s nikým se nerozloučil

ani se svým tělem

ani sám se sebou --

uvidělo draka, mého draka od vás

letět

po nebi

a na chvilku si pomyslelo, že je to

anděl

co přináší zpátky lásku

Jestli mám zemřít,

ať je v tom kus naděje,

ať je to příběh
(Překlad Jan Škrob. V Gaze zemřel Refaat Alareer, anglista, spisovatel a básník. Na Twitteru vznikla iniciativa překladatelů a překladatelek, jejímž cílem je co nejvíc překladů jeho anglicky psané básně "If I must die" do různých jazyků.)