Milan Ohnisko: Hajzl

středa 6. prosince 2023














Milan Ohnisko

Hajzl


Seš hajzl

řekla naštvaně


Stiskl jí ruku

a pošeptal jí něco do ucha


Usmála se

a opřela si hlavu

o jeho rameno


Tramvaj zacinkala




(Cit. z: Ohnisko, Milan. Zuta a svlečena.
Druhé město – Martin Reiner. Brno, 2023)