Andrej Bělyj: Rus

středa 29. listopadu 2023
Andrej Bělyj

Rus


Tak jako pole dusí drn,

je život hořem ubíjený.

Pahorky nahrb se a zvlň,

prostore rovin do umdlení!


Střapatý, potrhaný dým.

Střapaté vsi, jež pohled míjí.

Obloha s mrakem střapatým.

Prostor hladových gubernií.


Jak armád rozvinutý proud:

jedna dálka jen skrývá jinou.

Rusi, kam mohu uprchnout

před hladem, morem, kocovinou?


Hladem a chladem v modlitbách

mřely a mřou tu milióny.

Na nebožtíky čeká svah,

jenž k severu se mírně kloní.


Smrt troubí lačně, nestřídmě,

nad tmou vsí, městy, jež noc vpíjí,

nad poli nuzné země mé,

v hloubkách hladových gubernií.
(Cit. z: Bělyj, Andrej. Bratr Kentaur.
Přeložil Jaroslav Kabíček. Praha: Odeon, 1988.)