Markéta Mikulášková: Buď doma, když vracím se domů

neděle 15. října 2023

Markéta Mikulášková (* 2004) se narodila v Brně. Psaním básní se zabývá už od svých desíti let. Nyní studuje rozhlasovou a televizní dramaturgii a scenáristiku na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Dosud byly její básně publikovány v časopise Host (2017) a Tvar (2021, 2023).

Břečťan

(není škůdce)


Jsou lidi kolektivní organismy? 

Sleduji je, jak se hrnou, 

jejich úsměvy i úšklebky... 

Rtěnky, podpatky, klobouky, 

kožichy, bundy, svetry.


Je leden, 

dnes ale svítí slunce. 

Rozplývám se nad městem, 

lidi jak pilní mravenečci šmejdí, 

tam a sem, sem a tam.


Miluji jak se bytosti zdobí,

miluji jak spolu hovoří, 

každý ve své bublince kamsi spěchá. 

I já.

Proplétám se uličkami, 

chci obemknout každý kout, 

plazit se po stěnách 

studeně slizce listy dotýkat se Brna. 


Jsem svým pánem. 


Je leden, 

dnes ale svítí slunce, 

dnes svítí konečně 

i pro mě.


Přes hladinu


Tati, namaluj mi do mraků slona,

pošli mi do vlasů černobílou straku,

roztáhni oponu stromů,

buď doma, když vracím se domů.


Nakresli květiny na líce lomu,

chytni mě za kotník v jezeře,

stáhni mě dolů.

Zalehne mi v uších,

do nosu zateče voda

a já budu vědět.


Být člověkem je občas tak osamělé.

Dokaž mi, že tu jsi

a já se budu snažit dokázat,

že jsem tam, kde jsi ty.


Protože, co když tam jsi

taky tak

sám.


Západ slunce


Dívenka ve žlutém kabátku,

dívenka schoulená v náruči sena

pomalu usíná, únavou pohlcena.


Vrčení vlků.

Sliny kropí její krk

a ona vyděšena.


Krev se vsákla do sena.


Obloha zbarvena je do ruda.


Hibernace


Usínám,

Stěny mého pokoje usínají se mnou

I topení i sousedi i tvá má drahá i lžíce hor a křídla strání.


Celičké Brno si stele mez,

celičký svět se chystá do země,

chystá hroby, neustále, v rovnostranném cyklu.

V nekonečné báni krychlí;

možností, polo-dýchajících mušek nad ovocem...

Hledá krásu v zrychlování, rození, ztrácení a utrácení spolu.


Mravní dech mi bere mravence z hrdla,

Dusím se a nejde mi to.

Nejsem strom, nic mě nedrží, nemám kořeny,

a tak jdu na kutě, do peřiny

spát někam daleko.


Neprůhledná sklenice


Oči občas hlasitě mlčí 

a já pak nevím, 

co jim na to mám říct. 

Hledám duši, 

ale je neviditelná. 


Okna vypiji do dna 

zhasnu měsíc

příliš září. 


Vědomí taky nevidím, 

tak nevím, jestli ho máte taky. 

Jestli je každý z nás vědomý 

a má duši a svědomí, 

proč jsme jako lidi došli sem?


Je lepší nemyslet a nevědomět 

a každý vědomý to ví,

protože si to uvědomil.


Kraul


Poskládám krajinu z tygřích hlav, 

zesílím pomocí dechu horských strání,

do zvuku smyčců padneme udýchaní 

počítám každý těl houslí tah, 

ve vlastních rytmech se neudav 

nezapomeň plavat. 


Plav! 


Hroutím se do křídel pruhovaných luk, 

ruce napřažené k bohu,

padáme znovu. 

Znovu. 


Znovu. 


Nepotřebuji sílu kamene, 

dotkni se mého ramene; 

jsem z měkké trávy, 

z klíčků a suchých listů, 

jsem holé mládě, co vypadlo z hnízda. 


Ne tvrdému světu. 

Jen v měkkém mechu 

poležet. 

Nechat vodu nadnášet tělo. 


Zastavit se. 

Poslouchat. 


Když nehrozí pád, 

přestanu se bát 

a on pak doopravdy 

nenastane.


Horko


Putuji ze stínu do stínu,

jako kapr v bezkysličnaté vodě 

z vzdušné bubliny do další. 

Žár. 

Takový příšerný žár. 

Praží.

 

Senzorické teplo (peklo). 

Pot, zbrklý cestovatel, 

putuje přes mapy mých zad, 

po nížinách stehen, 

údolí podkolení, 

a luky lýtek. 

Stéká až na samé úpatí 

kotníkového pohoří. 


Kdy jsem se planetou stal. 

Aby po mě, někdo putoval? 


Těším se do sprchy 

až ze sebe smyju 

všechny černé pasažéry.


Koutek pro dospělé


Z drobenky třpytek jsou vystlané cesty, 

hory ze šlehačky, řeka, co mění chuť, 

masité skály z Tablerone, sněhové kopce ruských zmrzlin, 

překrásné krajiny divů divotvorných. 


V rohu, úplně na konci cesty 

je taky koutek pro dospělé... 

Je to koutek, kde je ticho. 

Protože dospělost 

je hlavně o tichu 

život o čekání. 


Bude dobře. 

Jednou zase točená vanilko čokoládová zmrzlina 

bude chutnat jako vanilko čokoládová zmrzlina.

Sedneš si do koutku pro dospělé a v tichu budeš jíst. 


A tak poznáš, že ses už dočkal. 


Nic nepotřebuješ. 


Jen ticho a čas.


Zavřené oči


Nemohla jsem se probudit,

řekl jsi, že na stole je květina

že čeká, stejně jako já,

A ž odnese ji obrat dne.


Řekl jsi


Až se jí dočkám a ona mě

Až přestanu se vzpírat

Dostanou mé lesy

Ruku na podání.


A já se probudím.


Nektarová


Všude kam se podívám 

horlivá, hořlivá, dychtivá 

Prý kolibřík. 

Prý mě nikdy nechytíš. 

Svinu své okvětní plátky. 


Vypěstoval si se sám? 

Vyrostl si ze své vlastní vůle? 

A v co? 


Sním dním rdím se. 

Oceány budoucnosti hlučí 

Pupeny pupeny pupeny 

Pučí 

A já vezmu je do náručí,

však váhati kdo smí? 

Kdo kolibříka polapí? 


- - - 


Pro čísi růst, ptáček vodu nosí, 

táhne roucho léta, táhne duchnu lásky, 

dává pozor, ať nevzbudí malé konipásky. 


Nahý stesk, tak náhlý. 

Něco zasadil. 


Kolibřík sedí, čeká sám, 

odlétnout nechce. 

Byl polapen.


Slavík a růže


Do svých deníků napíšu,

jak jsi krásná.

Jak první rudá růže.


Klopýtám

promrzlou

krajinou.


Zní píšťal zpěv

a touha slavíků

pět.


Pět,

až jim zezlátnou hrdla.


Ptáků davy.


Mrznou mi prsty.

Nebo se mění ve zlato?


Dotýkám se

jejich hlasivek.


Náhle,

pod mým dotekem,

stovky drobných tvorů

promění se v kov.


Je mi zima.


Usínám

na šrotu

slavičích těl.


Bludný kořen


Pohlíží jen na tělesnou hmotu. 

A já proto, pro jistotu, 

světlo zhasínám. 


Říkaly oči, že jsou vrahy 

Říkaly platany, 

že musím ještě sto let růst. 

Říkaly lži, že jsou pravdy 

Říkali pravdy, že jsou lži. 


Bloudím lesem, 

lžemi a pravdami,

očistnou kůrou stromů.


Náměsíčnost


Ráno dře se o mé dveře 

hlasem dřevěným 

skřípe skleroticky 

zapomíná pokaždé že spím. 


Pak popadne za nohy 

vytáhne z šuplíku 

silou. 

Silou! 

Slinou silnou slině v klíně 

lpí na vteřině líné, 

hrůzostrašně se line. 

Drží a tahá, sápe se a rve 

Řinčí okovy, je sedm ráno, 

Markéta už znovu neusne. 


Se slabostí se silním k slunci, 

ze síly se líhnou pulci. 

Pulci mých jiker žaberních žaber. 

Probudit neznamená vstát 

Až ráno zvykne si, že nechci, 

přestane se mi ozývat.


Kouzlo prázdné nádoby


Chybí mi cosi. 

Snad plochy nekonečných vod. 

Tichý oceán. 

Snad slova. 

Věty pijící kapalné pláně. 

Snad krok. 

Jen jeden. 

Vzad. 

Snad záda. 

Co by sama sebe unesla a ohla. 

Snad pohled z očí do očí, 

jen krátce, jen tak abys poznal, 

že ty oči nemlčí. 

Jen tak nepatrný, 

že stihneš zastihnout beránka 

matně se pasoucího v rohu rohovky. 

Nic však víc.


Chybí mi cosi. 

Kouzelný oříšek, co splnil by mi přání, 

před hrozbou nutné varování, 

lekce tance od bělásků z louky,

vmísení tajně se mezi malé brouky. 


Chybí mi asi víc než cosi, 

odpověď na to, kdo jsi, co jsi, 

srdce úpěnlivé tklivé živé, 

jeho pulzující chtění, 

touha po vlastním rozechvění. 


Chybí mi víc než dost. 

Chybí mi a chybět chce mi, 

když chodím mezi ulicemi. 

Pomíjivé tření. 

Chybění a chtění na dlouhé vyprávění. 


Dřív chyběl mi i vlastní dech, 

co rýsoval se v tvrdých zdech,

a tak jsem nikdy nevydech, 

aby náhodou se nevypařil. 


Jakmile ustele mi postel čas 

(můj svícen ještě nevyhas)

začnu chybět si i já, 

snad.


Strach


Koťata se srstí zježenou.

Větry zamrzly

– sladké provazce letního smíchu.

Kráčející stromy.

Kráčející stromy.


Rychle.


V křeči svíjela se noc.

Ječela.


Ptáci jak sirény vábili své družky.

U světla vznášeli se malé mušky.


A děs, co dlí pod peřinou

slintal mi na prsa.

Ovíval svým dechem mou pýchu

– ta krčí se teď v rohu.

A zvenku se křiky linou.

Strach oděný v kožichu,

pro všechen lid tam vyje,

veverky drbe na břichu.

Šedivý má plášť.


Jeho kostnaté ruce

kolem pasu.


Svěsila jsem ramena.