Luboš Svoboda: Já...

středa 25. října 2023
Luboš Svoboda

Já...
(Já – to je stejný den dokola.)


(Cit. z: Luboš Svoboda, Rád čichám ke zvířatům,
která jsi vycpala ty. Praha: RUBATO, 2023, s. 19.)