Otokar Březina: Zem?

středa 16. srpna 2023


 


Otokar Březina

Zem?


Svět rozkládá se za světem,

     za hvězdou hvězda, když půlnoc se tmí,

     a mezi nimi je jeden, krouží kolem bílého slunce,

     a let jeho hudbou tajemné radosti hřmí,

     a duše těch, kteří nejvíce trpěli,

     do něho vejíti smí.


Sta bratří řeklo: Známe tajemství jeho,

     mrtví v něm vstávají ze sna, živí v něm zmírají snem;

     milenci řekli: Přílišnou září oslepí zraky

     a čas jako vůně neznámých květů každého usmrtí v něm;

     a ti, kteří dovedli viděti tisíciletí,

     s úsměvem ptají se: Zem?
(Cit. z: Březina, Otokar. Básnické spisy. Stavitelé chrámu. Vydal:
Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu, Host, 2021)