Eva Marie Růžena: Papežská vyšší dívčí

středa 5. července 2023


 

Eva Marie Růžena

Papežská vyšší dívčíBarokní varhaník listuje v partech,

klečím a ohýbám červené boty,

trnu a visím Ti, Beránku, na rtech,

slyším vzduch v píšťalách, první dvě noty.


Oboje zápěstí protnuly hřeby,

veškeré pokusy věřit jsou laciné,

až budou všechny Tvé ovečky v nebi,

jazyky ustanou, pokora pomine.


Zasni se, zraku můj, neboj se zhasnutí,

zavři se v klauzuře, vzbudím tě k ránu.

Jsem Jeho zástupce, nejbližší kolega,


holím se platinou, koupu se ve rtuti.

Dost znělo rozumů zdmi Vatikánu,

po tmě je potopa, Alfa i Omega.
(Cit. z: Eva Marie Růžena. Křížeček na čelo.
Větrné mlýny, edice Mlat, Brno, 2023)