Vladana Fuchs: V lese mi shořelo srdce

středa 24. května 2023Vladana Fuchs

v lese mi shořelo srdce


v lese mi shořelo srdce

vlasy načichly dýmem divokosti

který jsi na mě foukal

rozštípané kosti na klacíky

ať můžeš rozžehnout

jiskry kolem nás

které jen oči zvěře vidí


rozsypu se na prach

v tvých dlaních
(Cit. z: Fuchsová, Vladana. Už to nejde ani poznat, Praha 2020,
Historický spolek Zádruha, z. s. v rámci "Knihovny Zádruhy")