Alžběta Stančáková: Sonet mileniál

středa 31. května 2023Alžběta Stančáková

sonet mileniál


zapadla obloha, není práce,

vytekla pračka, má generace

stejně už za nic moc nestojí


začněme novou. nestor jí

kus dobytka v mém pokoji

a je plný odpadků.

je v prdeli už od pátku.


kde není byt, tam není porno,

můj život stojí za adorno,

a kdo mi to teď vyřeší?

je zima. hledám přístřeší.


ať už jsi kdokoliv, oroduj za nás,

život se nevzdává, dokud je xanax.
(Cit. z: Stančáková, Alžběta. Z rukopisu autorky.)