Hana Pololáníková: Jinde

středa 29. března 2023

Hana Pololáníková

Jinde


I když jsi už dávno někde jinde


občas pořád myslíš undergroundem

malým orgánem v tvém těle

podvěskem, kožní rozvalinou

po vyřízlých mateřských i otcovských znameních
(cit. z: Hana Pololáníková. Dovol mi hluboké a táhlé zarytí drápů.
In: Tvar, roč. 32, 2021, č. 1, 7. 1., s. 14. Dostupné online zde)