Simona Hendrychová: Vlastně

pátek 14. října 2022
Simona Hendrychová

Vlastně


já dnes snila o moři mrtvých těl

v naprostém tichu


ale někdo dnes už nesní o ničem

v naprostém tichu


kéž by tohle byl sen


ale lidi se na tebe dívaj

i tady

když chceš něco měnit


a vráží do tebe

dokud nevraždí


dnes jsem držela dvě minuty ticha


běželi daleko

a nikde není dost daleko

od pušky nenávisti 


a lásky


„pravda a láska 

musí zvítězit 

nad lži a nenávistí“


ale jak 


a kdy


a s kým a pro koho a proti komu


a proč 


vlastně
(Cit. z Hendrychová, Simona, Autorčin rukopis.)