Sándor Weöres: Jednomu dunajskému sebevrahovi

středa 19. října 2022


Sándor Weöres

Jednomu dunajskému sebevrahovi


Neměl jsi co jíst. Máš krásně dlouhou rakev

od Černého lesa do Černého moře.
(Cit. z Weöres, Sándor. Věž mlčení. Praha: BB/art,
2003. Přeložil Béla Hap. Přebásnil Václav Daněk.)