Josef Stivín-Foltýn: Knedlíky, zelí, vepřová

středa 28. září 2022Josef Stivín-Foltýn

Knedlíky, zelí, vepřová


V hospodě tucet sedláků,

nejmenší, velcí a větší,

v oblacích z kouře tabáku

kolují takové řeči:

„Jedno nás ještě zachová,

na ostatní se plivá:

Knedlíky, zelí, vepřová

a k tomu litr piva.“


Člověka z města zarazí

taková dekadence,

vím, planých řečí neschází

nikdy při piva sklence,

však to zde – zkáza hotová,

hle, bůh, jejž sedlák vzývá:

Knedlíky, zelí, vepřová

a k tomu litr piva.


Utichni, srdce vzkypělé,

klesněte, zdvižené pěsti,

tam, kde jsou hory popele,

nemožno požár vnésti.

Vždyť je to píseň domova,

třebaže málo tklivá:

Knedlíky, zelí, vepřová

a k tomu litr piva.


Všecko se může pochopit,

vysvětlit duševním stavem,

mají se sedláci utopit

v zoufalství nad státním právem?

Když národ naděj pochová,

co na posled mu zbývá?

Knedlíky, zelí, vepřová

a k tomu litr piva!
(Cit. z: Stivín-Foltýn, Josef. Česká anarchistická poezie.
In: A2, roč. 18, 2022, č. 12, s. 23)