Ivan Motýl: Špajzka

středa 29. června 2022


Ivan Motýl

Špajzka


na odsun tebou připravený


kdysi tu musela být špajzka

že ale měla zatracený německý původ

zkaženou játru a moučné červy

nechal jenom tmu za kuchyní

při každé návštěvě nervy si do ní hosté balí

plášťové povětšinou a na rozestlaných matracích

metaná s dopisy daleko za koncertní křídlo

kdyby vůbec bylo a kdyby smetana

uviděl jeho klapky

přidávající se za obálky v houfu


stojím tu ožralý ve tmě a asi se dívám do špajzky
(Cit. z: Motýl, Ivan. Špajzka. In: V srdci Černého pavouka: ostravská literární
a umělecká scéna 90. let. Milan Kozelka (ed.). Olomouc: Votobia, 2000.)