Tomáš Čada: Poezie může být i příhodné mlčení

neděle 5. září 2021

"Nebývá zvykem interpretovat vlastní texty. Ale bývá zvykem tvrdit, že poezie je považována za cosi nadosobního cosi, co přesahuje svého autora.  Ten je mnohdy spíše jakýmsi přijímačem a následným vysílačem. Rozhodně však ne hybatelem svého literárního osudu," říká autor těchto básní Tomáš Čada (* 1985):


"V cyklu zatím pracovně nazvaném O lidech jsem se rozhodl jít proti těmto nepsaným „pravidlům“. Básně daného cyklu jsou cíleně osobní, vždy jsou zamýšleny jako črta konkrétního člověka. Přisvojují si konkrétní lidi s konkrétními slovy a činy. A stvoří-li text (pro mne) iluzi, že na zlomek času jsem s danou osobou v blízkosti, text se povedl. Na duhou stranu věřím, že nabývá i něčeho obecného, protože povaha literatury je už taková. Kohosi opisujeme a čtenáři si najdou své. Po jetí ve společenských a planetárních tématech jsem se rozhodl, že pojedu v lidech. Na ně jsem vysazenej. Dává mi to smysl a přináší radost."


(Foto: Karel Škrabal)Jonáši Hájkovi


Vejdeš se mi na předloktí

Je to zázrak říkáš

Je to práce říkám 


Již umíš otevřít oči

mimoděk se usmát

tichounce pochrochtávat 

V noci spát neumíš


V bezesných nocích 

probíráme

bezesné noci

 

Janu Kubíčkovi


Boj Stroj

Strom Les

Ves


Revoluce je

věc publika

res davu


netřeba věšet

hlavu když

cestu štrýtu kříží

cesta mechem


Některé věci rezonují

Některé jen vydávají zvuky

 

Janu Spěváčkovi


Sčísni si pěšinku šmudlo

Tak jako češeš verše

Navoskuj měsíci fousky

Vždyť švihák je i ten

kdo práská biči

v žákovských knížkách


S jiskrou se

budeme hádat

o Demlovi

A třeba ne


Poezie může být

i příhodné mlčení

 

Ivu Slavíkovi


Dík tobě vím že každý podzim

je předpokladem příštího jara

Zas nasněžilo Mrzne Tedy čekám

Ačkoli se je to k neuvěření

i s různým přesvědčením

sdílíme tutéž palubu


Tuším že i budoucí

plavby budou

společné

 

Martinu Čípkovi 


Pobíháme kolem kostela sv. Jakuba. 

Jakýmsi, prý velmi drahým, přístrojem 

se snažíš ulovit Zuzanin hlas. Nevím 

zda se smát či pociťovat smutek. Dávno 

sem nepatřím, i když jsem tu býval doma. 

Připadám si cize. Ale tvé ruce vztažené k srdci 

zvonu jsou na tom s jistou dávkou komičnosti 

podobně. 


Tato báseň není báseň 

ale pokus o příběh 

Ale nevadí 


Alici Prajzentové


Jsme zaseknutí na Severu

Ty rodem já omylem

Vzhledem ke kvaltujícímu času

a mrcasícím se okolnostem

by mohl obtěžovat sentiment

ale mám lepší návrh


Při nejbližší příležitosti

zas vymácháme rukávy

v rozbrydaných událostech

poslední drobné hodíme

do placu špatné zábavy

pak ti střepem lásky

zarovnám ofinku


Na okružáku

cestou do hajan

sfoukneme ještě jednu

parádní taškařici

 

Tomáši Jáněmu


Jen co petřínská čepel

neřízne z koláče Následují

volání Avoid the Void

Úzkost meliorizovaná řeka

v březích náplavek Vejdi

a neuškoď Kandelábry

nad ránem protáhnou

stíny Ale ty naštěstí

setrvají v negativu


Jaroslavu Němcovi


Práce v politice je prát se za věci co 

nikoho nebaví neberou Zbytečně 

Bez díků pak poctivě děláš politiku 


Homo politicus tak není nutně pičus 

Veřejná služba domácí sužba Když 

touha pomoci není touha po moci


Stejně půjdeš hlavou proti zdi

dokavad jedno nepraskne

A ještě to budeš rozmazávat