Vít Malota: Touží se poklonit kuřeti z velkochovu

neděle 27. června 2021

Vít Malota (* 1995) se narodil ve Zlíně, vyrůstal ve Strakonicích. Dokončuje studium režie na pražské DAMU. Jako literární kritik spolupracuje s časopisem Host. Je porotcem divadel a recitátorů na celostátních přehlídkách amatérského divadla. Věnuje se mimo jiné i lektorské činnosti. Jako režisér a interpret spolupracuje s Českým rozhlasem. Publikoval například v časopisech Tvar, Host, Texty a dalších. Je laureátem Literární ceny Františka Halase za rok 2020. Připravuje první básnickou sbírku. 
Dřevo


Pokácel strom

rozřezal na kusy


„Tohle dřevo vydrží 

to budou hodiny

a hodiny“


Napadlo ho nosit 

ke starému pařezu 

obětiny  

pár jablek


aby táta nevěděl


Nepřestávají hrát


Mramorová mysl se sklání

plíce mám černé od 

zvonkoher

v kolemjdoucích hlavách 

protažené doširoka

bez lesku 


ví někdo, kde najdu 

mláďata holubů 


Ponoř se do vody

Oksaně


pár doušků pražené kávy

vlasy spletla do copu

pomalu


méně než jeden nádech

do všeobjímající tmy

kéž se rozletí


překryje hlubokou step

a je to taková záře

a takové světlo


že se i on

na lavičce v parku

převrátí na druhý bok a zašeptá

najím se zítra

tohle se zaspí


Teplá polévka


Muzika se pořád vrací

měl jít dovnitř

do starých dveří

nečekat nic velkého

snad kelímek

a pár drobných 


Rehek


jeho bezvládné tělo

jsem vytáhl

ze sudu na dešťovou vodu 


vyletěl z hnízda

a před světem

a otevřenou krajinou

jež na něj čekala

toužil se napít

a nabrat sil

před dlouhou cestou


Zase rval kořeny


Když to nevezmeš i s ním

ten zmetek se vrátí

a nakonec

se ani nepohnem


Podepsal se celým jménem


Vyběhl v zimě

do lesů sám

vlk

nahý


Když ho našli

značkoval do sněhu

teritorium

které bylo


jen jeho


Teď už je to jedno 


Pivo bylo lepší v hnědý flašce

poněvadž v tý zelený

někdo jednou

našel žábu


Chlapi se vsadili 


Jara Navrátilů jednou

za půl flašky rumu

snědl skokana


- sám trochu vypadal

jak ta žaba


Poslední


co umřela

je všechno jiné

dům patří vnukovi

už má dvě děti

jen děda zůstává 

menší a menší

až bude jako fazolka 


šli jsme ke svaté vodě

omyl jsem si jí tvář a oči

cesta bývala volná

zarostla dubovým mlázím


stával tam paterák

pět stromů spojených v kmeni

stával 

zůstal po něm pařez

větší než člověk 

uprostřed mýtiny 


už vůbec nic 

i tu rozbitou cestu

polili hladkým betonem


jako malý jsem viděl 

dub

ten největší ze všech

staletí starý 

povídalo se že ho jeden chlap z vesnice 

před pár lety pokácel 

a zatopil s ním v kamnech

kde jindy pálil plasty 


hledali jsme 

dál než mohl stát

dál než jsem si pamatoval 

alespoň pařez kdyby zbyl 

nic 

setmělo se

nic 

setmělo se

nic 

až se ze tmy vynořil

stál

jeho kmen puknul ale on

stál

kolem zlámané větve 

silné jako vzrostlé stromy

stál


už nemám co bych psal


In Eremo


Neznám názvy květin 

splynout v dešti

ležet a pozvolna propadat

do půdy

nedokážu je popsat


Kameny se hrnou přes 

oči plnily mu ústa

plíce tělo tak těžké tělo

kéž by se rozpustilo v kapičky 

potu na spáncích

místo toho se propadá

a plní kamením  


Přiloží do krbu 

a pomalu nechá schnout vlasy 


Beránek na kopci 

k němuž míří procesí


Touží se poklonit 

kuřeti z velkochovu


Motýl 


usedl na hřbet ruky

a roztáhl křídla


nic víc  


jen roztáhl křídla

když usedl na hřbet ruky


Nežene 


Z melancholie

z bílého kamení 

tíha


Z humoru 

z kamení bílého

nezbylo nic 


Dnes budu slabá 

zavane mezi stromy 


Bez tebe se rozervu 

a vyhřezlý popluji říčním korytem 

odkloním se desetkrát 


Dobře nám bude mezi vyznavači absolutního dobra 


Nějak to půjde