Pavel Herot: Odejdi navždy pít lásku

neděle 30. května 2021

Pavel Herot (1965 – 2021) byl originální osobností tuzemské undergroundové scény. Rodák z Třebíče (většinu života ale prožil v Martínkově u Moravských Budějovic) se vyučil prodavačem. Pracoval ve stavebninách, ve skladu či v České televizi jako technik přenosových vozů. Za normalizace publikoval v samizdatu. První oficiální sbírka Evangelium zázraku mu vyšla v roce 1993. Poté následovaly svazky Hlavy z podzemí, Majestát truc, Kvílení poetických jeřabin či Lyrica Herotica. Patřil k poetickým poutníkům Skupiny XXVI. Kromě poezie se věnoval herectví, hudbě, malování a fotografii (vlastní technika tremor photo). Coby svérázný performer vystupoval například na Divadelních poutích na Střeleckém ostrově v Praze či s kapelou The Hever & Vazelína Band.


Minulý měsíc Pavel Herot ve věku pětapadesáti let zemřel. In memoriam  se chystá k vydání jeho připravená sbírka Posezení na hřbetu krokodýla.„Pavel Herot je básník oblohy a snění. V tomto světě mu není dobře,“ napsal před lety o Herotovi básník, publicista a meteorolog Roman Szpuk. Ukázky, které vybral a celý blok připravil Lukáš Trejbal, pocházejí z jeho posledních dvou básnických sbírek Kvílení poetických jeřabin (2015) a Lyrica Herotica (2017), vydaných u Ears & Wind Records.


Jeden z posledních rozhovorů s Herotem (čte zde i své básně) vedl básník Pavel Zdražil v Rádiu Patriot v srpnu 2016: Pavel Herot v Rádiu Patriot

Snad mě pochopíš


Už svítá

Tma do světla

se dívá

Nikdy nejsi sám

Svíce dohořívá

O čem jsi snil

stane se

třeba dneska

během několika chvil

Do tebe nebe

bude padat

jen vyjdi ven

tvá cesta

zavede tě

za sluncem

Ke studánce

Průhledné

K duši tvé


Za sluncem jdi

bosý nahý

Vzkříšený

Do nitra nekonečna

Tam kde srdce

Visí na vlásku

Tam odejdi navždy

pít lásku


O půlnoci stojím před zavřeným květinářstvím


Nejraději bych ti věnoval

kytici z nebeských hvězd

jenomže nemohu se jich dotknout

Dotknout dnes

Doposud příliš pálí

Jsou mé dlani vzdáleny

jsem ještě slepý

a proto mě odepřeno

vidět je do barev oblečené

Jsou nahé jako já

Trápí je kdoví

třeba zima

nechtěné návštěvy

kosmických korábů

nebo slabá víra


A přesto jedna z nebe spadla

a mně zašeptala

Myslím na tebe lásko má

Pomodli se

Jsem Bůh tvůj

Víra tvá

Pastýř který ke krvavé

ovečce tvé přivede tě

v příběhu nočním

co stane se daleko odtud

v čase co se nadějí vleče

Ty neklečíš


Jsem Bůh tvůj

Víra tvá

Naděje

co neumírá


Dušičková za I. M. Jirouse – Magora


za hřbitovní zdí

přežila ji zimu

labuť z krepového papíru

poblíž svého pána

co ji nespočetněkrát

vyzpíval do vydechnutí

ach

bolí hlína zemi


Pokání


v kašně na jaroměřickém nádvoří

plave suché listí

zrcadlící se ve tvářích ryb

co na dně

ryby z rybích kostí

požehnaný krajíc krájí

bosému chlapci

na svačinu do školy


kalné vody mlčí

a až budou

této bídy světa zbaveny

určitě začnou vzpomínat

bylo to krásné ale těžké

vrátit se k čistotě

a opět v chrámu křtít

narozené děti


náhle zpěv slavíků

vodu z kašny vypustil


V dálce děla hřmí


mělo to smysl rozbít dveře hlavou

mít pořezané tělo žiletkou

vyprávět příběhy zamlčet z nich krutosti

mít na hlavě čerstvě vykopané kosti ptáka

držet v náručí zubožené dítě

dolů bradou cikáně zmlácené

všechny dny bych měl sečíst

neušpinit si ruce při tom

neutrousit kapku moče

neomdlet třesoucí se z rozpočtu

hypotézy účetních knih duše

utopených dnů v sobě zalykavých

jeden jediný rok  a tolik v něm prázdnoty

a ztracených klíčů existence pochopení

že naleznout je musím skrze návraty

zapomenuté křivolaké zpětné kroky

jinak že nenajdu zpět ztracený chléb nasycených

nedotknu se kamenných zdí proroctví a modliteb

nepřekročím a čas zůstane setměle stejným

pochovaným do stereotypu a běžností

zůstaneme spolu a v mlčení nevymyslíme slova

jediného slova

v zavřené knize tmy


Možná jednou odejdu


zbavím se knih plných pytlů

každá z nich smyslem šílená

takových co jde do tisíců

poskakují mi doma než

spolčí se proti sobě

proti mně vytáhnou jízdní řád


ze svých řad neuspořádaných

zaplatí si jízdné

do sběrny

kde už budou na ně čekat

v zaprášených košilích

lehnu si s nimi

slisován

nepopsaný papír

bude první básní tohoto světa


Míjení umlčených a zpívajících


Pod kolem auta

spatřil jsem

mrtvého motýla

a viděl

jak ruka Jana Nepomuckého

torzo jeho křídla

něžně hladila

„Tiše ať tvoji bolest

nezraní bezradné děti

Tiše leť za nadějí

blíže k slunci“

šeptají slzy

na světcově tváři


Jsem rád že je vždy

okolo mně hodně soch

Jana Nepomuckého

méně se bojím lží


Jednou v bouři projížděl jsem Jaroměřicemi

a na mostě kde je také jedna jeho socha

uslyšel jsem vězeňský umíráček tohoto století

a také zahlédl Březinovu Hudbu pramenů

policajta na křižovatce zapisovat

do policejního zápisníku


Kolik je jenom soch

svatého Jana Nepomuckého

a kolik slov

si člověk musí nechat

jako své tajemství

a přitom by tak rád

řekl pravdu lidem do očí


Jsem rád že je

tolik jeho soch

co nemlčí


Pád do hlubin bolesti


Tam kde teče řeka smutku

a kterékoliv zření této řeky

přináší pláč pokoru a příměří

ticho je tam pod krvavou oblohou slz

kde stojí stín koho jsi miloval

a povídáte si příběhy se šťastným koncem

a povídáte si o všem co se stalo

nebo nemělo stát

Loučíte se a přitom věříte v pokrevní nerozlučnost

ve víru shledání...


Jednou je cítit kadidlo

slyšet světlo na kytaru hrát

pozvolna otevírají se vám dveře

dveře pouze pro jednoho

a přitom jednou pro každého...


Slavnostně oblečený do svatebního obleku

Cháron s uplakanýma očima se usmívá

šťastný že pro dalšího v pořadí

to špatné končí

Nové začíná 


V kině žití se střílí


Pytel hnoje vzpřímeně stojí

a salutuje

když kolem jdou maškarády

Muži s hrudníkem vztyčeným

a dámy s kabelkami

Za nimi jejich děti

s lampasami na teplácích

Všichni mají místo hlavy

plynové masky a na nich máslo

Nastaly vzdušné svátky

Na všechny z nebe padají

sádroví parašutisti

Na zemi se válí odpadky

a opilí turisti s foťáky


Ve vzduchu smrdí slzný plyn

nafta a splín

Promítá se nekonečný film

nekonečných dějin


Upalování čarodějů času


Krev beránčí

Hranice ze dříví

V plenách opruzený

vynálezce gilotiny

Na elektrickém křesle

trest Boží


Chléb z pšenkavy obludné

předchůdce LSD

z úst chrlí oheň

svoje představy

o smrti za živé

Hlas kozla

o polední hostině

nevinně spjatý

s pekelným žárem alibismu

a orgiemi smrtihlavových kouzel

bude tu slyšet navěky

V soudních síních tančí

madrigalisté indiánské tance

Soudce z lidu raději

kouskem sukna černého taláru

přelepuje své jméno

na petici proti

vraždě z milosti


„Dějiny nejsou bez viny

tak jako nikdo z vás“

čím dál hlasitěji

křičí na ulici

pouliční prodavač

bulvárních žurnálů

u sochy anděla

v nadživotní velikosti

od Armády spásy

„Černé vdovy míjí vás

o slepecké holi

každý máte ještě čas“

řekl mi skřet od Hieronyma Bosche

a zopakoval co řval

jako pouliční prodavač

„Před minulostí se neschováš

dějiny nejsou bez viny

tak jako nikdo z vás“ 


Duha nad Vysočinou 


Bible Kalich Matka naděje

vše je z kamene


V Homérském bělostném šatě

který se na Moravě

už dlouho nenosí

František Bílek

pouhým pohledem

babické zvony

rozezvoní daleko

po kraji

až k Matce boží

z Notre Dame


I tam ve věži

slyší zvoník

z dálky zvony zvonit

a rozpláče se

kolik jenom málo času

nám všem zbývá

jak krátký je čas

jak blízká dálka


V té předtuše

blížící se spásy

zvoník zvoní

aby vykoupil

on ubohý

zlo z tohoto světa

položil ho na svá bedra

položil ho na svůj hřbet


Jenomže cesta do světla

je samý pád

na té cestě se také kulhá

a po celý věk pláče

že slzami přetékají

vědra i sýpky


Jenomže po celý věk také

z hlubin nebeských chrámů

žízní zraněný déšť

pokaždé zapálí

Mojžíšův keř