Milan Langer: Pod růží důvěrně

neděle 26. listopadu 2017

Výtvarník, konceptuální umělec, básník, performer a výrazná osobnost nejenom východočeské umělecké scény Milan Lager zemřel v pondělí 20. listopadu 2017. Bylo mu 73 let.


Milan Langer se narodil v Ústí nad Orlicí, žil v Hradci Králové. Za svého působení v Ústí nad Orlicí byl jednou z vůdčích osobností alternativního uskupení zvaného P.A.J.Z.L. (Zkratka slov Pivo a jiné základní lihoviny, později vykládaná jako Praví a jediní zastánci lidu).


První autorskou výstavu měl Milan Langer v roce 1986 v pražském Junior klubu Na Chmelnici. Výtvarník a textař Langer výrazně ovlivňoval (texty, obaly desek, podoby koncertů) legendární východočeské kapely přelomu osmdesátých a devadesátých let jako byli Piráti či Meat House Chicago I.R.A. Byl frontmanem vlastního hudebního projektu MAO, který byl kultovním, v podstatě performančním počinem. „Asi tomu dnes už neporozumíte, vy současníci z jiných časů – ale tohle mě tenkrát tvarovalo. Ten chraplák, ten se mi tenkrát zarýval pod kůži!!!,“ zavzpomínal pro Lidové noviny na své setkání s MAO básník Jaromír Typlt.


V roce 2011 vyšla v nakladatelství Druhé město Langerova kniha Red Crab Migration. Pro jeho básně je stejně důležitá jako vlastní text i výtvarná a grafická podoba ztvárněné poezie. Nejinak tomu bylo i v této vizuálně výrazné knize.


"Langerova poezie je prodloužením malby. Typografické členění textu plní funkci rytmickou a grafickou, rozrušuje instituci řeči. Typografický prostor je plný proměnlivých mezer, kryptogramů a usazenin. Slovní spojení se skládají v celkový obrazec, prázdný prostor kolem znaků získává svou důležitost. Básně jsou objektem v objektu, či spíše četnými možnými objekty, prostory, osobami a odkazy." (PhDr. Michal Tošner, www.osobnostiregionu.cz). 


Přinášíme několik dalších vzpomínek na Milana Langera, jak jsme je zaznamenali po jeho úmrtí. Včetně výtvarníka Jana Pražana, který výrazně pomohl se vznikem tohoto bloku.


Vzpomínka frontmana Meat House Chicago I.R.A. Petra Vyšohlída (Lidovky.cz 22. 11. 2017):
Můj milý virtuóz
Milan Langer......Lang Lang můj milý virtuóz
ducha, umění, mystifikace.....po celou dobu
naší spolupráce mi ukazoval cestu jak se dá pracovat
s hudbou, textem a obrazem......pořád se učím a budu...
předvedl mi mnohokrát i co je to tvrdá realita bytí.
Za vše, za krásné vzpomínky na HC život po jeho boku i za mnohem víc mu patří můj dík  


Výtvarník Jan Pražan:
Milan byl pro mě blízkým přítelem, to primárně, silnou osobností s trvalou vnitřní svobodou, jak před, tak po revoluci, jeho svoboda vysvětlovala a osvětlovala vše co dělal, v tom byl skutečný mistr nejen pro mne, ale i pro další smečku přátel… Měl určující, iniciační vliv na mé cestě jako malíře, dokázal udeřit silou jak vichr, smést všechny pocity dosažených úspěchů, však zároveň s láskyplností otce podpořit svého nezralého žáka a věděl proč a kdy sílu či laskavost použít…. Při našich posledních setkáních z něj vyzařovala všeobjímající moudrost a jeho vhledy nás, až šokovaly, svou přesností a laskavostí… Milan byl a je výjimečnou osobností, daleko přesahující region a já mu přeju hladký návrat Domů… Dík za přátelství, Bratře.


Básník David Molnár (Facebook): odešel velkej Umělec, Titán mýho dospívání a vůdce smečky Milan Langer.. čest jeho památce!


Uvedené ukázky jsou z chystané sumy básní Milana Langera nazvané Reservé (cca 1000 stran, přestože se jedná výběr) a také z výše zmíněné knihy Red Crab Migration.