"Angažovaná" poezie Václava Havla

neděle 16. listopadu 2014

V okamžiku 25. výročí sametové revoluce jsme si dovolili sáhnout po poezii, kterou v šedesátých letech psal ten, kdo se stal potom na konci let devadesátých hlavní postavou revolučních změn.

Stránka Nedělní chvilka poezie přináší výběr z Havlovy experimentální poezie, který byl učiněn právě s přihlédnutím k jeho společenské angažovanosti. Mohli bychom to - přitaženo za vlasy - nazvat Havlovou angažovanou poezií. Část nynější literární scény a kritiky volá po takovém přístupu v současné poezii. Proč bychom se nepokusili ho hledat i v literární historii a u člověka, pro kterého byla společenská angažovanost nedílnou součástí jeho osobnosti. A dodejme, že angažovanost velice úspěšná a vlivná.

Poezie Václava Havla (1936 - 2011) vyšla pod názvem Antikódy v několika vydáních a našla i různé podoby zpracování, pojednává o tom například tento článek Ondřeje Bezra na iDnes.cz (http://kultura.idnes.cz/antikody-vaclava-havla-na-scene-dmt-/literatura.aspx?c=A130329_134731_literatura_ob). V něm ve fotogalerii najdete i fotografie z instalace Havlovy poezie na výstavě v Národním divadle. Antikódy byly i prvním svazkem souborného Havlova díla vydaného v roce 1999 nakladatelstvím Torst.

Jak píše Ondřej Bezr, experimentální poezii se Václav Havel věnoval téměř výhradně v 60. letech. V roce 1964 dokončil sbírku Antikódy, jež byla tehdejším nakladatelstvím Mladá fronta odmítnuta, výběr z ní vyšel až o dva roky později ve svazku Protokoly. S kompletní podobou se mohli čtenáři seznámit až v roce 1993. Kromě původní sbírky Havel vytvořil v pozdějších letech už jen několik dalších víceméně příležitostných básní.

Jako zdroj pro tento výběr byla použita tato stránka http://eldar.cz/myf/txt/havel_-_antikody.html. Na snímku je Václav Havel na konci šedesátých let.DIALEKTICKÁ SYNTÉZA         Po tisíciletí
         tvrdili mylně
jedni že                druzí že
V E J C E          S L E P I C E
bylo dřív               byla dřív
než slepice             než vejce
         A teprve my
         kteří nazíráme
         tuto otázku
         z hlediska histo-
         rického vývoje
V E J C E   i     S L E P I C E
          víme že
V E J C E            ale že zároveň
bylo dřív             S L E P I C E
než slepice               byla dřív
                          než vejce
A že jedině v hluboké vnitřní jednotě
těchto dvou historických skutečností
tkví pravda o
V E J C I      a      S L E P I C I
KULT OSOBNOSTI                 0
               000
             00000
           0000000
         000000000
       00000000000
     0000000000000
   000000000000000
 00000000000000000
0000000000000000000

                  0        0
             00000000000
                  0        0
                  0   1   0
                  0        0
             00000000000
                   0       0


       S                        S
       V                       V
S V O B O D A S V O B O D A
       B                        B
S V O B O D A S V O B O D A
       D                        D
       A                        A

FILOZOF! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ? ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
VÁLKAmír                mír
mír!              !mír
m í r !        ! m í r
  M Í R !!  !! M Í R
     M Í R!!M Í R
      !!!MMÍÍRMR
      m  Í mrmr R
     m Í ííí rMíRR
     !! m í  RR mr
      M ! R !! Í!
       !   m ! !
        r! !  !
          !  !
           !
         !
             !
           !
            !
          !

S L A D C E  S P I


Nebreč
Papej
Pij
Čurej
Mluv
Choď
Nezlob
Uč se
Neper se
Nelži
Styď se
Pracuj
Neflámuj
Miluj
Ožeň se
Vydělávej
Nechlastej
Vychovávej
Nekurvi se
Uplatni se
Zlikviduj
Odvolej
Přiznej
Nepřekážej
Odejdi
Mej se
Nežvatlej
Čurej
Pij
Papej
Nebreč
S P I  S L A D C E

POLITICKO-HISTORICKÁ ÚVAHA ...kdyby byli, mohli by bývali...aby nemohli
 ...kdyby byli nemohli, měli....pak by byli..
 ..aby nemuseli, mohli...chybou bylo, že ne-
 bylo...aby bylo...nebylo-li, mohlo se přece.
 ...když mohli, mohli také...kdyby bývali mě-
 li včas, mohli dřív..neměli ani..kdyby mohli
 ..nesměli by...takhle museli, aby nemuseli..
 ...nemuseli, mohli přece...když nechtěli,mo-
 hli...museli by, aby...kdyby naopak......tak
 by.......a kdyby byli...nebyli by bývali....
 ...ale bývali by byli....aby nebyli....mohli
 ......a nemuseli by....

UPŘÍMNÉ PROHLÁŠENÍProhlašujeme
že jsme se svým lidem
a že naše místo je  z d e
(nanejvýš ve Švýcarsku
kdyby se mělo přeci jen
nedej bůh
ještě něco semlít)Slibujeme,
že už nebudeme
blbnout

Jan Hus:................

Josef Švejk:............


ISMY1)

POLYPOLYPOLYPOLY
POLYPOLYPOLYPOLY
POLYPOLYPOLYPOLY
POLYPOLYPOLYPOLY
POLYPOLYPOLYPOLY
POLYPOLYPOLYPOLYteismus


2)

I N D I V I D U A L I S M U S


3)

dua           lismus


4)
           I  o   m
   p    Es     n    U s
e   r           iS
 X


5)

I D E A lismus


6)

materia L I S M U S


7)

E?X?I?S?T?E?N?C?I?A?L?I?S?M?U?S?


8)

k o n s t r u k t i v i s m u s
k o           k t           u s
k o           k t           u s
k o           k t           u s
k o n s t r u k t i v i s m u s


9)

realismus


10)

   m a
 o     n
r       t        s
         i     u
           s m


11)

DADAISMUS
(pozn. DF: vzhůru nohama.)
(atd.)


NÁPISY
1)

Na pomoc zaostalým zemým!


2)

Nakopeme prdele válečným štváčům,
že jim z nich pocrčí krev!


3)

Konečně svoboda slova!
(pozn. DF: "svoboda" je jakoby zamlženo
jinými písmeny..)


4)

                       li
                lismu!
            lismu!
Smrt alkoholismu!


5)

š                e
ř                t
p                a
í                r
                 m

BRNĚNSKÝ KOMPLEX


praha

POEZIE 1964Kyj v pravé ruce levé
mladou krásnou ženu
Ruce spadlé v klín
dvé mrtvých věcí zkřížených
v klíně v paláci života bývalém
Naše životy jsou bludné jako kruh
jednou kráčel po new yorku dobrodruh
Ó sílo extazí a snů z níž umění
plná barev vějířem a v tónech burácí
A celá ulice věděla
co mu provádí
když odejde na šachtu
Na nemocniční postel padá svět
a alarm jeho slyším mezi obvazy
A zatím vratký kráčivec
jenž házel ptákům sladké drobky
Menší a menší až co lilie květ
mezi horami po vodě zajde
Topinky ulic přetírané
česnekem davu lehce čpí
           maminko má
jak je to hezké u nás doma

8. DisproporceMÍROVÉ
       SOUŽITÍ