Dominik Želinský

neděle 13. dubna 2014

Dominik Želinský (* 1993) patří k nové vlně současných slovenských básníků a básnířek, kteří moc nelyrizují a nebojí se termínu angažovaná poezie. Předpokládám, že tato vlna, s tím jak budou její autoři stárnout a opanovat prostor kolem sebe, ještě zesílí. 

Na večeru angažované poezie, který pořádal, jsem se s ním také seznámil. Když jsem se dozvěděl, že vše nejenom organizuje, ale i platí ze svého, nevzal jsem si od něj peníze za cestovné. byla to chyba. Následně na to mu nějaký zloděj, který se na večer angažované poezie vydal krást (!), sebral peněženku.

Odvaha, drzost a provokativnost jsou základní znaky této vlny slovenské poezie. Ještě o ní bude slyšet. I na této stránce. 


Chemtrails


Podľa nových prieskumov
verí až desať tisíc čitateľov slovenskej krásnej literatúry
že Európska únia v spolupráci s NATO
na objednávku Medzinárodného PEN centra a Rotschildovho klanu
organizuje systematický posyp slovenského územia
vypúšťa prostredníctvom lietadiel do ovzdušia neznáme substancie
aby redukovala talent šikovných slovenských básnikov a prozaikov
ktorý sa pravdepodobne len preto dosiaľ
nepresadili v zahraničí
Ideologické interpretácie: Avantgarda 


Vydavateľstvá spolu s čitateľskou obcou
sú novými avantgardnými jednotkami
v našom spoločenstve

prví pochopili, že poézia nereflektuje
požiadavky nášho demokratického zriadenia
a jeho más
odmietli ju kupovať, čítať a vydávať
odmietli ďalej nadhodnocovať tragické indivíduá
ktoré sa zaoberajú jej tvorbou

odsunuli ich napraviť si káder do služieb
do výroby poskytli im
miesta na okraji
kde môžu čakať
než sa s nimi pokrok
poráta
Ideologické interpretácie: Nazi pop


Po tom, čo nová vláda odobrala granty, štipendiá a dotácie,
vyštvala poéziu z kníhkupectiev a kaviarní,
zbavila literátov a teoretikov akademických pozícií
Müllerova vízia čistoty bola pripísaná Newtonovi
a na jej základe bol každý, koho rodokmeň obsahuje  čo i len jedného
spisovateľa až do roku 1750
(nariadením z 25.4.2014)
viditeľne označený

séria nariadení, ktorá zakazovala spisovateľom najprv
sedávať vo verejných priestoroch, organizovať kultúrne
podujatia a napokon aj bývať v centre mesta
vyvrcholila nariadením o deportácii z 13.11.2014

tranzitný tábor Budmerice
v tomto momente praská vo švoch
nevie sa,
čo bude ďalej
Ideologické interpretácie: Sloboda


Po univerzálnom nastavení systému voľného trhu sa
umenie stalo najvyhľadávanejším artiklom v Čechách
a dokonca aj na Slovensku

Dobre motivovaní a svieži umelci pred štyridsiatkou
dnes produkujú umenie v takom množstve, že
dochádza k inflácii, zahlteniu životného priestoru
v českých vývarovniach počuť
jedno umčo a tři rohlíky prosim
hromadná tvorba readymadeov spôsobila chaos

pohár červeného a umenie, prosím
ozýva sa na Slovensku
Serotonín a dopamín 


Tak on si myslel
že napísal báseň

no to je pekná fikcia

využil jazykový úzus
aby ulahodil hladine sertonínu a
dopamínu a iných neurotransmiterov
v centrálnej nervovej sústave
obecenstva

viac alebo menej šikovnou
kombináciou verbálnych a
vizuálnych stimulov vyvolal
očakávanú
fyziologickú reakciu

a myslel si
že napísal báseň – metafyzika a
obraznosť a sociálne problémy
ale hovno
len mobilizoval ich emočný aparát

ktorý v kombinácii s jeho prednesom
atmosférou, omamnými látkami a
konvenciou

vyvolal potlesk
Východný element


Pritiahli odniekiaľ z Prešova
Košíc alebo Nových Zámkov

ich pestrofarebný povoz budí v meste pozornosť

to sú východniari
šepká matka malej Zuzke a ťahá ju preč

tučná žena na povoze si oblizuje prsty
a pchá do seba ďalší kus sušeného mäsa
ktoré stiahla z vybielenej psej kostry
kričí nezrozumiteľnou rečou na deti
skáčuce pri voze

Východniarčina je len nesystematickým, nepravidelným
zhlukom zvukov, ktorým často chýba akýkoľvek sémantický aspekt
nič neznamenajú, k ničomu sa neviažu a zdá sa, že mnohé z nich
si hovoriaci pri komunikácii vymýšľajú akoby len tak
rovnako ako Piraha nerozumejú číslovkám
existuje pre nich len veľa – málo

povie kolegovi okoloidúci jazykovedec

divo zarastený otec na voze bičuje vola
matka sa križuje a bľačí nezrozumiteľnú modlitbu

Primitívny katolicizmus je medzi košickou strednou triedou
mimoriadne obľúbený
dodá lingvista
job


V kancelárii vybuchne Peter
rozletí sa po ekonomickom
nábytku kancelárie
úlomky jeho lebky preletia monitorom počítača

odtrhnutá ruka sa kŕčovito
zachytí ventilačky

Martina jačí
Fedor sa prizerá

z vedľajšej kancelárie vyjde Ondrej
prejde do prostriedku miestnosti

a naberie kus Petra do dlane
zahryzne

Martina naraz jačí ešte viac

videl som to v televízii
rozhodne vysvetlí Ondrej
pokiaľ skonzumuješ ľubovoľnú časť kolegu
zvýši sa tvoja platová trieda o pätinu jeho
a pripočíta sa ti desatina jeho odpracovaných rokov

a pokračuje v prezeraní Petrových zvyškov
kým nenájde
čo hľadal

víťazoslávne zodvihne Petrovo krvavé oko
s chuťou ho prehltne

oči sú najlepšie
redukujú tvoje administratívne kompetencie
ak máš šťastie
tak ti o pár promile
zodvihnú sporenie

zapáli si cigaretu
a pohodlne sa usadí do kresla
Martina zvracia
Fedor sa vrátil k práci

nechápem
čo robíš
povie Ondrej
toto sú ľudské zdroje