Stanislav Hausvater: Psáno vidlema

neděle 24. března 2024


Stanislav Hausvater (* 1962) většinu svého života prožil v obci Mírovka (před válkou Frýdnava, německy Friedenau); selskému stavení, v němž žije, se přezdívá Obrtlík. Vyučil se chovatelem hospodářského zvířectva, maturoval na SZTŠ (specializace chov koní, jezdectví). Na PF Univerzity v Hradci Králové vystudoval religionistiku, po Jiřím Reynkovi převzal v roce 2014 žezlo kostelníka farního chrámu ve Svatém Kříži. Prošel řadou povolání (kočí, traktorista, krmič býků, prodejce knih, zaměstnanec Vodoprávního úřadu, správce Reynkova petrkovského sídla). Uvedené básně jsou autorovým výběrem z jeho poslední sbírky Vidlema.

 


Na Obrtlickém dvoře


Muškáty v oknech, jitrocel v betonu

kolečko s hnojem u lopuchových lupenů

vlaštovky krmí mláďata

vrabec teď přistává zvědavě na vrata

kachen houf oblohou letí, letí,

na návsi hrají si a řvou děti,

do sklenky s vínem muchy se vkrádají

i pavouk tu domov má, vylézá potají

černý pes líně se prochází po dvoře

špatný je sedlák co na papír krákoře


19. 8. 2017 na dvoře Obrtlickém


Advent


Kočka na plotě

shnilé loukotě

mráz kreslí obrazy

věčnosti odrazy


(1. 12. 2019, první adventní neděle, cestou do Svatého Kříže)


Nejen Indián, já taky


jsem vytlačován ze svého území,

žiju v rezervaci

a bílý otec na mne blahosklonně kývá

Z východu Čepro

na západě Futaba

od jihu železnice

a na severu evropsky významná lokalita

Svému příbytku říkám Obrtlík

neboť je obehnán silnicí a kolejema

Když vycházím ze vrat

s koněm, se psem nebo s oběma

jede auto, jedno, dvě, tři

a když ne tak zvoní zvonec

závory padají a je tu vlak 

a zvuk zvonu mlátí do úmoru,

žádný z psů, které jsem kdy měl,

nepošel přirozenou smrtí,

jejich kosti byly rozdrceny 

koly aut anebo vlaku

Na Obrtlíku jsem obklíčen

Můžu odejít pryč,

ale kam když všude je to stejné

 já jsem tu doma!


25/11, večer v dílně


Bohemian rhapsody


Sedmdesát let od vítězného února

byly u lesa Zinholz v katastru vsi Fridnava

rozorány poslední meze,

Jeník Malý, soukromý zemědělec to byl,

ale to není vše, 

dub starý několik stovek let

padl pod záminkou, že je prasklý,

to bylo v Brodě u nádraží,

a Sejtko, ke kterýmu jsem jezdil na besedy

už mluví jen o Egyptě, 

kam se naučil jezdit na dovolenou 

a ještě ke všemu

pokácel jedinečnou tůj, 

která vypadala jako sekvoj, 

aby místo ní mohl vysázet maliny,

ale běda, v krajině začaly vyrůstat

železné sloupy na elektriku, 

jako by jich bylo málo, 

v jejich ochranném pásmu 

padlo mnoho zdravých stromů v alejích

a za vsí nová průmyslová zóna

čtyřicet pět hektarů orné půdy v háji,

ani ne sto let starý most ve Fridnavě, 

krásný, také jedinečný

padl a byl nahrazen novým, co unese větší zátěž

proto, aby auta mohla jezdit objížďkou přes ves

tu ospalou díru, kam zamíří své kroky jen šílenci,

po tom starým mostě jezdila za války

moje teta s kravským spřežením, 

měl nosnost dvacet tun, ale co je to dnes dvacet tun?

nový most je strategický počin v odklonu dopravy

aby se mohly vyspravit brodské Vysočany,

tam padly další stromy – úzká silnice,

cyklostezky, obchvaty, nová knihovna a nevím co ještě!

Už se to nedá vydržet, co dneska s koněm, vozem,

kam mám jet?


4. 3. 2019, v H.B.


Psáno vidlema (Doma na dvoře)


Jsem šťastný 

na svém dvoře

když krmím koně

a voní stáj,

nozdra se dotkne,

ucho střihne,


po střechách 

táhne podvečer, 

se psem i koněm

jsem tu doma

nasypu oves, 

seno založím,


zametu slámu,

zhasnu v chlívě,

a ještě psovi vodu

ať se nalemtá

v dílně se skryju,

mám tam víno, 


na kamnech konvice

v ní voda už se vaří

jak voní kafe dobře vím;

pes u nohy se motá

oheň sálá,

kůň křoupe chleba…


22/11 2014 večer v dílně


Bez koně


Už nepotřebuju vidle a není mi třeba sena

ohrada ať shnije a v stodole se vítr prohání

vůz v kopřivách nechť zarůstá a zhyne

jetel zplaní a brázda okorá

V pátek, bylo to 13. března, léta Páně 2020 

odešel od nás věrný druh, přítel kůň,

bylo mu šestadvacet

ITEM, kam s ním jet už nebylo

místo lesů pláně plané, kaštany padají

jeden za druhým pod náporem pil

Hluboká rýha, Hadriánův val

do polí a luk zarůstá, obchvat, obchvat, obchvat

ať se může chvátat a hlavně cyklisti ať mají stezky

pro mě jen bolavé stesky

ITEM, nade vším jak atomový hřib se vznáší virus

se vzkazem napsaným na papyrus

„tak co to vaše pachtění, chtění a toužení?“

Ninive Ninive, Ninive, měděné pruty a žíněné košile

zavírám vrata a pouštím psa, špaček jarní píseň zpívá

není to jaro, vždyť nebyla zima

ITEM sucho se do kraje vkrádá

nebude pivo ani limonáda.

Kocoure černý, co všechno víš?

Ty stejně neodpovíš!


(V dílně 17. 3. 2020, večer)


Holení otce


po tváři jezdím ostrou břitvou

krém barbus smrdí pokojem

tvář se záhyby, dubu kůra

se ksichtí aby byla napnutá

chlupy mu lezou z nosu jako rákos 

a koutek rtu se usmívá

co všechno zažil tenhle děda,

venku je tma, v kamnech hoří,

za matku svíci rozžíhám


22/11 2014 večer v dílně


Františku Gellnerovi


Co je to poezie?

Když prase rypákem v hlíně ryje?


Co je to píseň lásky těch které dostala?

Možná jen vytí šakala.


A co je to, co sere mě, nesere?

To víš ty, ty Františku Gellnere 


19. 8. 2017 v dílně


Otcova smrt


Zemřel, utrápen jest

tělo žitím zničené


na pozdrav pokynul, 

usmál se

vrátit mu dech, žití

nedá se


prázdná je cimra

prázdná je postel

na rakev vyčkává

Křížský kostel.


6. 4. 2017


Josef Mlejnek


Josef Mlejnek

v kostele v Kříži

poklekal u mříží

(před koncilem)


Dodnes sedává

v zadní lavici

do čela hozenou

má šedivou kštici


9. 8. 2017 v dílně


Jura Krchovský


Jako bych druhdy

čertovým pacholkem byl

a na mysli mi často tane

že Jura Krchovský

nepije nikdy sám,

ale se satanem


8. 8. 2017 v dílně


Kde bloudí tvé kroky Zajíci


Kde bloudí tvé kroky Zajíci

když vídám tě potmě, ve světle reflektorů

a ty mizíš v temná zákoutí palouků?


V  autě hraje  Nick Cave že smrt není konec

ale já tě už tak dlouho neviděl!


A teď jedu nocí, Macourov za zády,

tam zůstali všichni, i vzpomínky, i ty

a přesto tě potkávám, jedu dál a dál


Lesy se černají a mlha stoupá

Samotínská humna, mlýn Štukhejl, Langendorf


Po horku přišla chladna

les Šprunk a Herlifský háj se za mnou zavřely

nachytal jsem sám sebe na vzpomínkách


Martina vedle mně mlčí a Míša 

se chrouní, už by spal

vcházíme do domu, ves je tichá, 

hospody světlo padá na náves


Kůň přešlápl, ještě mu přihodím, aby měl co žrát

dům zachvěl se životem, Vendulka s Bárou mě vítá

stařec vedle v cimře snad spí 


A ty dál v pozdně letních tmách, v krajině sám

hledáš spočinutí, sám, sám a sám


8/2015 po jízdě z Macourova v dílně


Když


když se uklidnil vesmír

a tělesa se jakš takš zformovala

prodléval Jsi také 

na Merkuru ve skaliscích

s fůrou železa pod nohama


V pyramidě 10.3.2020 ráno


Ladislav Fikar


Slepá okna ovčína

vláda noci začíná

jezdec na slunečném koni

mizí na západě v ohni


Kolo měsíce se nad rybníkem kutálí

srpnové vlaštovky se v hnízdě tiše choulí


Vzpomínám na Ladislava Fikara

jak kouřil gauloasky na zápraží v Samotíně

jak zasel do mé duše 

prapodivně smutné símě


8. 8. 2017 v dílně


Opět se nořím do samoty 


Opět se nořím do samoty

do samoty v které jsem vyrůstal

z přátel, kteří se ke mně znali

mi ani jeden nezůstal


Ty co by mým smutkům rozuměli

kryje dávno černá zem

i já se blížím k strýci Cháronovi

a bojím se až řekne synu jdem


Jindřichu Průcho, Láďo Fikare

Zedníčku Stando, Daníku Reynků, Jiříku

Vojmíre Vokolku, Jirko Trakle!

Všichni jste věděli, 

že dopadne to takhle!


září 2016 v altánu


Ukřižovaný  Reynek


Na všechny svatý jel jsem po hrobech,

co vidím v záblesku mezičasí!?,

chytili Reynka, svlíkli ho a zmučili,


před bránou hřbitova ve Kříži

sedí schoulen, bílé tělo zbičované do krve

a když se mu dost naobdivovali

ukřižovali ho ve vitríně,

 

na posměch a odiv 

pověsili nad jeho hlavu 

báseň o jeřabinách.


6.11.2015 v podvečer v dílně


Vojmíru Vokolkovi


Obrtlík, klíče klik

času tik

a Vojmírův

kyk y ryk ýk


(vpodvečer doma, 17. 4. 2018)