Žaneta Štěpánová: Větve jsou pokroucené v mraze, venku hoří strom

neděle 18. února 2024


Žaneta Štěpánová (* 1993) pochází z Náchoda, vystudovala historii umění a profesně se motá kolem kultury a politiky. Aktuálně žije na Severu, ráda kouká na hory, píše česky i anglicky a ze všeho nejvíc by chtěla psát horoskopy. Ve svých textech opouští předpoklad, že člověk je ukazatelem schopnosti komunikovat, a v pasivní řeči skřípějících větví hledá senzuální přírodní inteligenci, jazyk bez druhové nadřazenosti i způsoby, jak překonávat paradigma sebevyjádření, jež se stalo normou moderní společnosti.

(Připravil Josef Straka)
fáze 4: empatie


kachlíky mezi domy studí šedý měsíc,

vrásní se u toho celý a křiví ústní ústrojí

do soustředných kruhů.

kolem se vleče láska - motiv jejich setkání -

opakovaně se nechává schramstnout lunou,

která zpřelámala si na nich jazyk,

museli jí ho vytrhnout

a přepočítat letokruhy,

aby nezapomněli na odliv atomů

z prázdných řečí.

jazyk hodili do křoví,

porozumění nejdřív vinilo měsíc obkroužený rzí,

jenže vetchý pařez pravil:

- "to strach mě odřezal."

řekl to docela šepce,

že i měsíc se zarděl,

a v jeho studu

usedlo vcítění na prázdnou lavičku mezi keři,

s pokorou.

když sklopilo oči

a pustilo je ze řetězu,

dalo jméno sobě i nejbližšímu porostu,

který pookřál ve své oboře - obora keř v kruzích chránila, to aby ho měsíc neokusoval -

a nízká dřevina vypjala větve, formovala je v neuronové dráhy,

jenom pro ně,

snad aby porozuměly obrazům v mysli rostlinného druha -

a v mysli tvojí,

když jí to dovolíš, když na lavičku posadíš vcítění,

když na sebe dočasně vezmeš rány pařezu

a jeho amputovaných končetin,

když do fáze zdroje proudění emočních stavů jehojichjí

vpustíš univerzální řeč listí,

hlas uvnitř kmenů -

a zásluhou tvou i staré luny

se keř vedle lavičky

stane partnerem v konverzaci.


svědci požáru


bylo úterý, chladný ráno,

venku hořely větve

a na zablácené šlépěje napadala vláčná vata potlačeného smíchu.

i náletové dřeviny se tehdy hojně smály,

rdousily holou zem a radily mi,

abych zapomněla uplakaná slova vmíchaná do plamenných protimluv.

jako otec náklonnosti dobře mínily,

že jsou to jen pocity, a ty pramení s vrbovými proutky,

než odnese je voda.

ano, trochu se stydím za své slzy,

za nedůstojné lamentování,

snad to pomůže.

v úterý vydávají tištěné noviny,

tak jako každý den,

plamínky je hladí

zevnitř krbu,

sedíme u stolu,

neslyšně

ve vatě opilosti věcí, jež se nemění,

čtu ti beze slov,

tak jako otec spříznění:

- “rostliny vydávají zvuky, jsou-li zraněné,

potvrdili vědci.”

okřídlené dřeviny se ale už od léta nesmějí,

strnuly pod lakem pravoúhlého nábytku,

a my, jako otec porozumění, se nepohneme,

dokud to nevyřešíme,

tady, ještě v úterý,

u stolu z dýhy se zhasnutou svíčkou,

hledíme do prázdného rána,

střízliví a jen s nepřímými důkazy,

je chladno,

větve jsou pokroucené v mraze,

venku hoří strom.


archetypy


potopa z dřevotřísky, překližky a prachu,

rámovaná v poslední soud země,

zarývá trny do týla i zátylku

a za nás

je pozdě se postit.

axonometrie mezilidských vztahů

je dál promítána do roviny

morálně sdílených přesvědčení

loňského establishmentu,

jenže “promiňte” již nelze vyslovit bez přetvářky,

pranostiky by na to nestačily

a ze rčení zbyla pěna,

která když prorůstá do prázdna,

přepočítává se na hradby nosných stěn a teras,

co oddělují nebe a zem

od vnitřku těla, od orgánů a pocitů,

aby mohly pravoúhle omlouvat a příčně spílat -

- a přece začalo pršet

- tak vidíte!


svědectví


neostrá svědectví mi z trupu

vylamují bloky kamene,

v rozletu materiálu nerostu

moje sestra žula

a její rozsudek - lom.

ve cloně topolů lidé imitují lišky a průdušnice

v přiléhavý design,

všech třech životů

se pak zeptají na poučení

a na činitele,

co se násobí zrnitostí

krát lítostí

za demarkační linií odstřelovacího pásma,

mezi světy, bytostmi a třemi životy,

domýšlivě překročili biotickou duši,

aby se vrátili

v neutralitě prostorových skic,

s vytěženou magií,

v čase autonomně podmaněných závratí a s rostlinnou okrasou,

aby stejně znovu zabloudili

mezi vrstevnicemi,

co se nikde neprotnou.


nový mýtus


něco se mění

v uličkách mezi regály,

taje to jako láva

a chvěje se jako šíp,

když sténavě opouští tětivu.

na následky srážky litosféry

s regály nadbytku

uzřel žár hada

a zformoval ho do termálního obrazu oběti.

bylo mu to líto,

avšak ticho je podstata, záře funkce.

horko hází rozvážnou hlavou

a magma se hrne

do chřtánu hada,

něco se mění

v jádru země

a trhá je oba na kusy.

ráz na ráz

ohnisko tekutého asfaltu rozpíná pevné části povrchu,

svléká se u toho z kůže,

ještě omarkovat kořist

a oštítit přebytky,

něco se mění

v jádru společnosti.

svlečený svrchní plášť lidí

padá přes kotníky,

teď jen oddělit zrno od zemské kůry,

zasadit ho do lávy, co taje

z nedostatku vody a něhy,

teď jen shrnout stratosféru

jako silon

přes kotníky,

něco se musí změnit

uvnitř

tebe.


hranice těla


ladné pohyby vlka se vinou

podél betonového koryta řeky,

která už neurčuje svůj směr

mezi lišejníky

plynule

spolu rozmlouvají

o tom, jak zkrotit soucit

a vytrhnout ho i s kořeny ze dna zubu

podle teorie živlů,

co se usídlily v bylinách

a odvozují své vlastnosti od odevzdání se vodě i ohni,

a pak studí nebo suší

všechny rostlinné orgány

živené krví ve stoncích,

když do tepen oddenku

se vlamují

větve jako zlý kosti

z rachitických trupů stromů,

z ramenou křídla

a těla mají prorostlá kly a slepená dehtem,

pokud se nepromění v objekty

a trofeje vycpaných zvířat,

vlitých do srsti na spodní straně listu

tam, kde jsou větve obalený masem mlhy

a ve vícehlase interakce s krajinou jsou

tam, kde porozumění nikdy nemělo tělo.


liščí lůžka


na pouti smutných králů

tmavěno je jitro

a vědomé tělesno

upíjí révu,

v níž stíní tísnivá vyznání a sestry

mi kolem krku uvázaly

liščí kožešinu

na dobrou noc.

nazítří mne probudí

plíživá vyznání a sestry

přilévají víno do dne,

do rzivé plavby tvarovanou fólií

vpíjí se rány nespřízněné rodiny,

když nemocným

jsou po další ráno

podávány hlavy a plata

z registru a řádu letců,

co napadají noc

a pokrývají těla

rzí a vědomím

o výkonnosti,

když v kápi

na pouti planou

sťaté hlavy králů,

nad nimiž cínový kat opíjí se

révou

a diktuje jim

kánon zdraví.


půlnoční přání


při svíčkách koření večeři

imaginárním milencům,

aby nebyla sama

se světlem plamene,

přeje si a foukne do vosku,

a když se probudí,

tygři už se hřejí

v ulicích

smetí

a na hřišti není

žádný zápasník.

promění se v dopolední vycházku

a vrátí se k večeři,

když smyšlení milenci jedí ulice

z její kůže

a připíjejí si zážitky,

o něž se teď musí podělit,

naporcovat je stříbrným nožem

a připravit pro ně ohně.

ve stínu lucerny

zvrací jim úlomky a příběhy

ze světa za okny,

naoplátku

si domnělí hosté napichují smetí

na dezertní vidličky

a sají z ní život, který sami nemají.

fouknu a mám přání,

než se tygři probudí,

než vzbudím jejich zájem,

pohřbila jsem tě

a přikryla ulicí,

v tom světě za okny

jsou jen 2 bozi

a 4 slunce

a mluvit

tam spolu stejně nebudem.